Aktuality

Uzávera – práce na moste pokračujú

10_Most Iliaš a Zvolenská cesta (2)

Mesto Banská Bystrica v zastúpení správcom miestnych komunikácií a v spolupráci so spoločnosťou MHRČ, s.r.o. bude od pondelka, 16. decembra 2019 do štvrtka, 19. decembra 2019 denne v čase od 08:00 do 17:00 hod. pokračovať v realizácii nevyhnutnej opravy mosta ponad rieku Hron vedúceho zo Zvolenskej cesty do miestnej časti Iliaš, Banská Bystrica. Z uvedeného dôvodu bude most naďalej úplne uzatvorený pre motorovú dopravu. Chodcom, prípadne cyklistom, bude umožnený prechod po časti mosta vyhradenej pre chodcov. Motorová doprava v nevyhnutnej miere bude mať vytvorenú obchádzkovú trasu z MČ Iliaš po účelovej nespevnenej komunikácii do obce Vlkanová a naopak. Linky MHD budú v týchto dňoch premávať len po zastávku „Iliaš, pri moste“. V prípade nevhodných poveternostných podmienok budú práce na oprave mosta prerušené, resp. presunuté, o čom vás budeme včas informovať.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora