Aktuality

Prieskum v našom meste

median

Slovenská nezávislá spoločnosť MEDIAN SK v súčasnosti vykonáva medzinárodný prieskum s názvom Vaše práva – povedzte nám, čo je pre vás dôležité. Cieľom je zhromaždiť informácie o skúsenostiach a názoroch ľudí týkajúcich sa základných ľudských práv. Na základe dát vyzbieraných z 28 členských štátov, bude možné porovnať povedomie o ľudských právach v celej Európskej únii. Aj v našom meste boli náhodne vybrané byty či domy, aby sa jeden člen domácnosti zúčastnil tohto prieskumu. Bude sa realizovať v období od konca apríla do polovice júla roka 2019. Dopytovanie trvá približne 45 minút a prebieha prevažne formou rozhovoru, avšak niektoré časti môže vyplniť priamo sám respondent. Otázky sa týkajú problémov na Slovensku, služieb v oblasti bydliska alebo osobných skúseností s porušovaním práv alebo diskrimináciou. Odpovede sú anonymné a je vylúčené akékoľvek zneužitie osobných informácií. Svojou účasťou vo výskume sa domácnosti k ničomu nezaväzujú. Ďalšie informácie o výskume agentúry MEDIAN SK môžete získať na telefónnom čísle +421 914 111 173 alebo na adrese vase.prava@median.sk.

MEDIAN SK