Aktuality

Nominujte svojho laureáta

prezentacia_za horami za dolami_030

Koniec februára sa v meste pod Urpínom spája s oceňovaním najvýraznejších osobností v rôznych oblastiach. Aj budúci rok primátor mesta Ján Nosko odovzdá Čestné občianstvo, Cenu mesta a Cenu primátora významným ľuďom, ktorí doplnia mozaiku Banskej Bystrice. Vaše návrhy na laureátov za rok 2019 nám môžete posielať od dnes až do 30. novembra 2019.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora mesta.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta.

Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Vaše návrhy nám môžete posielať e-mailom na: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE. Aby bol Váš návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnení dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Život v meste/Kultúra.

Svoje návrhy nám môžete doručiť aj osobne do klientskeho centra. V prípade otázok môžete kontaktovať referentku Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Andreu Páleníkovu na telefónnom čísle +421 48 43 30 309 každý pracovný deň.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Za rok 2018 získal Čestné občianstvo právnik, literát, prekladateľ, jezuita, kňaz i politický väzeň František Paňák, in memoriam. Cenu mesta si odniesol dlhoročný poslanec Pavol Bielik,  kolektív zamestnancov, ktorí v auguste 1968 pôsobili v banskobystrickom štúdiu Československého rozhlasu a Daniel Kováč, in memoriam, ktorý prejavil odvahu pri záchrane ľudských životov a majetku počas druhej svetovej vojny. Cena primátora bola udelená riaditeľovi Strednej odbornej školy Pod Bánošom Pavlovi Fiľovi i riaditeľovi Štátnej opery Rudolfovi Hromadovi. Za rozvoj mesta a mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva si túto cenu odniesol aj Josef Komoň či Ludvík Nábělek, in memoriam, ktorý patril k zakladateľom banskobystrického Rotary klubu a bol spoluautor a signátor proklamácií k slovenskému národu. Významné ocenenie si odniesla aj Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva STAR production či riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici Ján Žuffa.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie

Galéria