Aktuality

Mestský majetok zveľaďujeme a udržiavame

DSC_0170

Každoročne sa v rozpočte mesta počíta aj s finančnými prostriedkami na zabezpečenie údržby budov vo vlastníctve mesta. Aj keď nejde o veľké rekonštrukcie, ale drobné opravy, ich realizácia je nevyhnutná k zabezpečeniu ich bezproblémového chodu. Investície sa zameriavajú na stavebnú obnovu objektov, odstraňovanie havarijných stavov či nákup potrebného vybavenia. V mestskom rozpočte je na tento účel vyčlenených viac ako 2 300 00 eur.

„Od začiatku tohto roka sa nám podarilo z vyčlenenej sumy vyčerpať takmer 1,5 mil. eur. Mnohokrát sú to rôzne drobné opravy, ale aj náročnejšie investície, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby boli naše budovy udržiavané a prevádzkyschopné,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Tento rok sa v mestskej kase na údržbu budovy Mestského úradu vyčlenilo 130-tisíc eur. V rámci toho sa momentálne opravuje kanalizácia a počíta sa s výmenou svietidiel, podláh, opravou elektroinštalácií či maľovaním kancelárií. Mnohokrát je však potrebné vykonávať bežnú údržbu či rôzne revízie. Suma 190-tisíc eur je určená na údržbu budov vo vlastníctve mesta. Z toho sa napríklad v Kultúrnom dome v Podlaviciach podarilo opraviť vstupné schodisko a vymeniť niektoré okná. Investícia bola potrebná aj na opravu strechy a elektroinštalácie v obchodných priestoroch na Námestí Ľ. Štúra. Okrem toho sa bývalá Základná škola na Tatranskej ulici dočká opravy strešnej krytiny, zvodových rúr či výmeny okien. Je potrebné a dôležité zachovávať v dobrom stave aj budovy materských a základných škôl. V mnohých sa už zrealizovali alebo práve vykonávajú opravy kanalizácií, osvetlenia, sociálnych zariadení, elektroinštalácií, výmeny okien a podláh, výmeny brán a iné. Položku v rozpočte tvoria i finančné prostriedky na údržbu a vybavenie kuchýň v školských zariadeniach. Mesto zabezpečuje i údržbu v objektoch sociálnych služieb, na ktoré bolo v tomto roku vyčlenených 100-tisíc eur. V zariadeniach pre seniorov sa robili opravy hygienických zariadení, kotla, terasy, takisto výmeny podláh či maľovanie.