Aktuality

Fontánu sme slávnostne spustili

2-5cdd638063f49

Park pred mestským úradom slúži ako okrasa mesta, no najmä ako oddychová zóna. Jeho revitalizácia bola vítaná aj zo strany verejnosti, nakoľko v ňom môžu tráviť čas nielen obyvatelia a návštevníci, ale aj klienti mestského úradu či pacienti z neďalekej polikliniky. Jednou z najčastejších požiadaviek od ľudí bolo vybudovanie fontány, a tak samospráva pristúpila k tomuto kroku. Po úspešnej realizácii sme 7. mája 2019 večer fontánu slávnostne uviedli do prevádzky.

Banskobystrický park pred mestským úradom prešiel revitalizáciou pred tromi rokmi. Išlo o investíciu vo výške 44 000 eur, ktoré boli použité na obnovu chodníkov, úpravu zelene, doplnenie mobiliáru a zavlažovacieho systému.

„Aj napriek tomu, že vďaka zamestnancom firmy ZAaRES park hýri farbami, ľudia sa dožadovali fontány, ktorá bola kedysi dominantou a mnohí Banskobystričania si ju pamätajú dodnes. Teší ma, že sa nám tento projekt podarilo zrealizovať  a  fontána v parku pred úradom bude robiť obyvateľom radosť, a zároveň bude plniť osviežovaciu funkciu počas horúcich letných dní,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

S budovaním fontány sme po komplikáciách s verejným obstarávateľom začali v auguste 2018. Zhotoviteľom je firma Begra spol. s.r.o. ktorá dodala technológiu fontány, stavebnú časť realizoval subdodávateľ Nigol s.r.o a flambovaný žulový kamenný obklad fontány zabezpečila firma MRAMOR-GRANIT MOHYLA, spol. s r.o. Celková hodnota projektu po verejnom obstarávaní je takmer 260 000 eur.

„Financie vyčlenené na projekt sú vždy len prvým krokom k úspechu. Teší ma, že aj napriek počiatočným problémom sa nám podarilo nájsť vhodného zhotoviteľa a obyvateľom sme mohli vyjsť v ústrety.  Fontánu sme dokončili v priebehu troch mesiacov a v novembri 2018 sme ju skúšobne spustili a následne zazimovali. Od teraz už bude slúžiť všetkým návštevníkom parku,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

 „Voda ako jeden zo základných živlov i prírodných zdrojov je čoraz vzácnejším artiklom. Hlavne v mestách sa tečúca voda stáva aj v súvislosti s klimatickou zmenou čoraz žiadanejšou súčasťou verejných priestranstiev, kde okrem výtvarného účinku pomáha aj zlepšovať mikroklímu, čo vieme oceniť najmä v horúcich letných dňoch. Preto som nesmierne rád, že sa nám podarilo oživiť jednu zo zabudnutých fontán nášho mesta. Pri jej tvorbe sme sa inšpirovali mnohými príkladmi zo zahraničia a navrhli sme ju pochôdznu, aby sa každý mohol ovlažiť a osviežiť… Výtvarno-estetický celok kruhovej fontány podporuje množstvo kombinácií vodostreku či meniaceho sa osvetlenia jednotlivých trysiek. Navrhnuté štyri okruhy fontány umožňujú variabilitu a rôzne výšky vodných stĺpov,“ hovorí architekt fontány Ladislav Bradiak.

Fontána pozostáva z troch okruhov po 12 trysiek a z ďalšej stredovej trysky, ktorá tvorí dominantný gejzír. Jednotlivé okruhy sú samostatne regulované. Všetky trysky sú osvetlené LED svietidlami a celá plocha je vyspádovaná od obvodu ku stredovej tryske, kde sa nachádza zberná šachta prekrytá vtokovou mrežou. Kovové časti sú vyrobené z nerezu. Plocha fontány je z prírodného kameňa.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria