Aktuality

Do kroniky mesta pribudli ďalšie významné mená

Ocenovanie

Koniec februára sa v Banskej Bystrici opäť niesol v slávnostnom duchu. V Cikkerovej sieni radnice si prevzalo ocenenia Čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora za rok 2018 desať laureátov, ktorí doplnili mozaiku osobností Banskej Bystrice. Každý z nich svoj život zasvätili mestu pod Urpínom, a preto im patrí náš obdiv a uznanie. Ich mená budú navždy zapísané na stránkach pamätnej knihy mesta tak, ako ich činy zostanú vyryté v našej histórii.

Ani tento rok nechýbala výnimočná atmosféra, ktorá umocnila jedinečný význam tohto oceňovania. Podujatím prítomných sprevádzal moderátor Martin Staňo a o kultúrny program sa postarala vokálna skupina Elegance či hudobníci Andrej Baran a Adam Marec. Každý laureát bol ocenený originálnym grafickým listom. Špeciálne pre túto príležitosť ich navrhol akademický maliar Igor Benca a na vytvorení layoutu sa autorsky podieľal Patrik Ševčík. Ústredným motívom grafiky je erb s anjelom, ktorý drží ochranné krídla nad mestom, jeho obyvateľmi a návštevníkmi. Grafika symbolizuje aj bohatú banskú históriu, ťažbu medi a prácu v hámroch.

„Som rád, že po roku môžem opäť odovzdať ocenenia výnimočným ľuďom. Ste tí, ktorým nestačí pozlátka na povrchu. Viete, že ak chcete dosiahnuť skutočnú hodnotu, musíte ísť hlbšie, neraz, až na dno svojich síl. Aj tento rok sú medzi laureátmi aj tí, ktorí si ocenenie už nemôžu prevziať osobne. Verím však, že ozvena vďačnosti od nás k nim dorazí až tam hore, do večnosti,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Cenu Čestné občianstvo získal za celoživotné postoje, odvahu a službu pravde, slobode a humanite František Paňák, in memoriam. Bol to právnik, literát, prekladateľ, jezuita, kňaz i politický väzeň. Jeho túžbou bolo urobiť zo Slovenska niečo väčšie. Za najlepšiu cestu k naplneniu tejto misie považoval posilňovanie duchovného života a postavenie sa do prvých línií na obranu kresťanstva.

Za dlhoročné pôsobenie na komunálnej úrovni v prospech mesta a jeho obyvateľov získal Cenu mesta dlhoročný poslanec Pavol Bielik. Vo verejnej funkcii bol tridsať rokov. Počas nich sa pričinil o rozvoj mesta, bol člen mestskej rady, predseda komisií mestského zastupiteľstva či predseda výboru mestskej časti volebného obvodu. Za odvahu pri šírení pravdivých informácií počas pohnutých augustových udalostí v roku 1968 si Cenu mesta odniesol aj kolektív zamestnancov, ktorí v auguste 1968 pôsobili v banskobystrickom štúdiu Československého rozhlasu. Počas pohnutých augustových udalostí v štúdiu pôsobili: riaditeľ štúdia Ondrej Bartoš, šéfredaktor Viliam Mráz, redaktorky Ota Plávková a Soňa Mlčochová, redaktori Ján Baláž, Imrich Čierny, Milan Jurčo, Fedor Mikovič, Zdeno Oravec, Štefan Turňa, hlásateľky Lýdia Faksová, Hana Kútiková, Milina Vlnová, režisér Osvald Záhradník, vedúci hudobnej redakcie Vojtech Tátoš, vedúci techniky Štefan Ivančík, zástupca vedúceho techniky Karol Demuth, majstri zvuku Milan Janák a Vladimír Lehoťan, technici Jaroslav Faksa a Dobroslav Chrobák, korešpondentka Júlia Drahošová, vodiči Miroslav Mičev a Viliam Snopko, riaditeľ vysielača SNP Banská Bystrica Ján Like. K oceneným v tejto kategórii patrí aj Daniel Kováč, in memoriam. Cenu mesta získal za odbojovú činnosť a prejavenú odvahu pri záchrane ľudských životov a majetku počas druhej svetovej vojny. Hoci jeho služba nebola docenená počas života, po smrti mu bola udelená medaila Daniela Krmana, ktorú dostávajú ľudia trpiaci pre vernosť Ježišovi Kristovi.

Cenu primátora si tento rok odniesli šiesti laureáti. Za výrazný prínos v oblasti odborného vzdelávania a popularizáciu včelárstva na Slovensku i v zahraničí to bol riaditeľ Strednej odbornej školy Pod Bánošom Pavel Fiľo. Vďaka nemu sa pozdvihlo vedomie a produktivita slovenského včelárstva a zameriava sa aj na budovanie školstva v našom meste. Za celoživotné pôsobenie a propagáciu mesta v oblasti kultúry doma i v zahraničí primátor ocenil aj riaditeľa Štátnej opery Rudolfa Hromadu. Okrem iného sa zaslúžil aj o významné umelecké dobudovanie a stabilizovanie Štátnej opery ako jedného z kľúčových kultúrnych stánkov v celoslovenskom meradle. Za rozvoj mesta a mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva získal Cenu primátora aj Josef Komoň. Ako lekár pôsobiaci vo viacerých významných funkciách sa postaral o to, aby v Banskej Bystrici fungovala kvalitná nemocnica, ktorá dodnes poskytuje zdravotnú starostlivosť na špičkovej úrovni obyvateľom i návštevníkom. Za odvahu a prejavenie ľudskosti počas Slovenského národného povstania i celoživotného lekárskeho pôsobenia a za zviditeľnenie mesta na lokálnej i celonárodnej úrovni získal ocenenie Ludvík Nábělek, in memoriam. Patril k zakladateľom banskobystrického Rotary klubu. Poskytoval pomoc antifašistom a pomáhal rasovo prenasledovaným obyvateľom. Bol spoluautor a signátor proklamácií k slovenskému národu, na základe ktorých bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie. Významné ocenenie si odniesla aj Mária Reháková, riaditeľka vydavateľstva STAR production, ktorá v meste pod Urpínom zorganizovala Dni kroja. Pred rokmi založila poetickú súťaž Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Ocenenie získala za šírenie dobrého mena mesta, za rozvoj kultúry a uchovávanie ľudových tradícií. Desiatku laureátov uzatvára riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici Ján Žuffa, ktorého primátor ocenil za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a za vytváranie podmienok pre rozvoj mládeže v meste. Je priekopník v zavedení novej metódy vyučovania, a to odborným výcvikom zručností žiakov prostredníctvom produktívnej práce. Jeho zásluhou sa škola stala pilotným centrom pre automobilový priemysel a centrom pre vzdelávanie a prípravu pre strojárstvo.

 

Galéria