Aktuality

Deti zo základných škôl vyskúšali nové ihriská

Ihrisko pri ZŠ J. G. Tajovského (2)

V meste pod Urpínom sa mnoho obyvateľov venuje práve športovým aktivitám. Banská Bystrica ako Európske mesto športu za rok 2017 pohyb podporuje a neustále zlepšuje podmienky na aktívne trávenie času obyvateľov i návštevníkov. Budujeme cyklotrasy, zameriavame sa na športoviská v rôznych mestských častiach, ale aj pri základných školách. Nové multifunkčné ihriská v Radvani a v Podlaviciach sme dnes oficiálne otvorili i otestovali.

 Športové priestory, ktoré sú pri základných školách slúžia v čase vyučovania žiakom.  Mesto Banská Bystrica sa na ich obnovu zameriava už od roku 2015, o čom svedčia opravené ihriská napríklad pri ZŠ Ďumbirska, ZŠ Golianova, ZŠ SSV či telocvičňa na Magurskej ulici.

„Cieľom mesta však nie je len podpora pohybu u žiakov, ale aj u širokej verejnosti. Aj napriek tomu, že  ihriská patria pod správu danej školy, v popoludňajších hodinách ich po dohode s vedením môžu ľudia využívať na tréningy alebo voľnočasové aktivity. Otvorené budú aj počas letných mesiacov a veríme, že okrem školy sa o ne budú starať aj samotní obyvatelia, aby boli plne funkčné čo najdlhšie,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Nové moderné športovisko vyrástlo na žiadosť obyvateľov aj pri základnej škole Radvanská 1. Jedno ihrisko s umelou trávou v tejto lokalite pribudlo už pred štyrmi rokmi vďaka dotácii z programu Úradu vlády SR s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2015 vo výške 40 000 eur. V roku 2018 vláda poskytla dotáciu vo výške 450 000 eur na väčšie úpravy, ktoré dali ihrisku viacúčelový rozmer. Práce boli realizované v dvoch etapách. Počas prvej bol vybudovaný bežecký ovál aj sektory, viacúčelové ihrisko, ihrisko pre malý futbal, záchytné oplotenie a nainštalovaný bol aj mobiliár areálu. Druhá etapa sa zamerala na spevnené plochy a prístupové cesty. Vybudovaných a zrekonštruovaných bolo 756 m² chodníkov zo zámkovej dlažby, 1162 m² asfaltových komunikácií, 464 m² umelého trávnika v areáli či 1468 m² asfaltovej plochy prístupových komunikácií.

„Som rád, že práce sú už dokončené a žiaci i obyvatelia môžu tráviť čas na novom, a najmä modernom ihrisku. Pohyb je pre deti dôležitý a okrem futbalu si teraz môžu zahrať aj iné loptové hry, a tiež majú plnohodnotný priestor na beh či skok do diaľky. Hodiny telesnej výchovy tak dostávajú nový rozmer,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Veľký dopyt po športovom areáli bol aj v Podlaviciach. Po rokoch úsilia vznikol účelný a moderný priestor pri ZŠ J. G. Tajovského, kde mesto zrekonštruovalo nevyhovujúce ihrisko. Projekt bol financovaný z vlastných zdrojov. Po verejnom obstarávaní sme ušetrili takmer 90 000 eur a konečná suma projektu je vo výške takmer 202 000 eur. Neupravenú plochu pri škole nahradilo viacúčelové ihrisko s polyuretánovým povrchom, ktoré je ohraničené sieťovým oplotením. Jeho súčasťou sú stĺpy a siete na volejbal či tenis, basketbalové koše a bránky na hádzanú aj malý futbal. Podobne ako v Radvani nechýba bežecký ovál. V areáli sa nachádza tiež fitness a workout zóna, kde môžu žiaci i návštevníci využiť eliptický, veslovací či jazdecký trenažér, ale aj posilňovací stroj na hrudník a workout zostavu na rôzne cviky.

„Teší ma, že po rokoch sa trávnatá plocha pri základnej škole využila naplno a obnovilo sa ihrisko, ktoré v tejto mestskej časti veľmi chýbalo. Som si istý, že naplní športové potreby žiakov i obyvateľov, nakoľko je využiteľné pre rôzne vekové kategórie. Verím, že neostane prázdne a bude škole i záujemcom slúžiť dlhé roky, tak ako sa v Európskom meste športu patrí“ doplnil primátor mesta Ján Nosko.

V obnove ihrísk, športovísk či telocviční v základných školách plánuje samospráva pokračovať aj naďalej.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria