Aktuality

Deň vojnových veteránov v Banskej Bystrici – kde všade si uctíme pamiatku?

maky

Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava mesto Banská Bystrica od roku 2013, keď sa pietna spomienka konala pri Pomníku padlým v 1. svetovej vojne na ul. Kpt. Jaroša, v rokoch 2014 a 2015 na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa, v roku 2016 sa konala v priestore zaniknutého pôvodného vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri, v roku 2017 sa uskutočnila na Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici a pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a odhalenia zrekonštruovaného pôvodného cintorína a Monumentu opäť v Majeri .

Tento rok sa pietna spomienka bude konať pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke.

Vence a divé maky však budú položené na všetky vojnové hroby v rámci mesta.

Dňa 09. novembra 2019 budú uložené vence na  ul. Kpt. Jaroša  pri  pomníku obetiam 1. svetovej vojny o 11:00 hod. a o 10:00 hod. na cintoríne v Sásovej pri pomníku padlým v prvej svetovej vojne budú uložené ZO SZPB Rudlová – Sásová a Klubom vojenskej histórie BA.

Dňa 11. novembra 2019 o 11:11 hod. sa na území mesta konajú súčasne pietne spomienky na týchto miestach:

 ŽNO – Židovský cintorín na Rudlovskej ceste,  pomník obetiam prvej a druhej svetovej vojny

Deti MŠ Sásovská cesta 21 – areál MŠ –  pomník obetiam druhej svetovej vojny

Žiaci ZŠ s MŠ  Š. Moysesa – Rímskokatolícky cintorín, Nám. Š. Moysesa  – obete prvej a druhej svetovej vojny

Žiaci ZŠ s MŠ  Bakossova ul. – Evanjelický cintorín v Lazovnej ul. – hroby obetí prvej a druhej svetovej vojny

Žiaci ZŠ s MŠ Radvaň – areál školy – Pamätník obetiam druhej svetovej vojny

Mesto BB a  Zväz vojakov SR – Vojnový cintorín obetí prvej svetovej vojny v Majeri

Študenti  SOŠ IT  – Pamätník prvej svetovej vojny pri Podlaviciach

Pracovníci SSM a BBSK – Obelisk na Námestí SNP

Mesto BB, OblV SZPB, Antikomplex.sk, Klub vojenskej histórie Golian BB –  Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke – ústredná pietna spomienka

 

Mgr. Dominika Mojžišová

Hovorkyňa primátora mesta