Aktuality

Akadémia európskeho seniora 2019

3

Aj v meste pod Urpínom patrí mesiac úcty k starším skôr narodeným Banskobystričanom. Tento rok sa uskutoční už 19. ročník obľúbenej Akadémie európskeho seniora (AES), ktorej ústredná téma bude venovaná jednému z velikánov slovenských dejín. Počas tohto podujatia sa účastníci môžu tešiť na bohatý program a rôzne zaujímavé aktivity. Slávnostné otvorenie sa uskutoční  2. októbra od 14:00 do 17:00 hod. v Robotníckom dome.

Hlavnou myšlienkou Akadémie európskeho seniora je, aby aj ľudia vo vyššom veku využívali svoj čas plnohodnotne a socializovali sa.

„Som veľmi rád, že banskobystrickí seniori sú aktívni a počas roka sa zapájajú do viacerých podujatí. Sú členmi rôznych združení či občianskych rád, zaujímajú sa o to, čo sa v ich meste deje, pomáhajú pri skrášľovaní ulíc a s úsmevom na tvári zvládajú dokonca aj pohybové aktivity. Akadémia európskeho seniora je určená práve im, a preto im želám mesiac plný elánu a pozitívnej energie,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Tento ročník je venovaný osobnosti slovenského národa –  Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Bol to slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl  Francúzska, diplomat a politik. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní československých légií a sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Spolu s Tomášom Garriquom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení Československa. Zomrel tragicky pri leteckom nešťastí v máji 1919 vo veku nedožitých 39 rokov.

„Na akadémiu sa každoročne seniori veľmi tešia a rôznorodé aktivity sú pre nich spestrením a oživením jesenných dní. Túto ústrednú tému sme zvolili z dôvodu, že si pripomíname 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Väčšina aktivít preto bude zameraná práve na tohto velikána,“ približuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Počas celého mesiaca bude pre seniorov pripravený bohatý program. V stredu,  2. októbra sa v rámci otvorenia Akadémie európskeho seniora uskutoční koncert Otta Weitera. Každý rok je veľký záujem o Olympiádu seniorov, ktorá sa tentokrát uskutoční v utorok, 8. októbra o 9:00 hod. v zrekonštruovanom športovom areáli ZŠ Radvanská 1. Športové podujatie obohatí aj občianske združenie Hlas nášho srdca, ktoré poskytne účastníkom informácie o rizikách a príznakoch srdcového zlyhania, možnosť meraní rizikových faktorov a bezplatné poradenstvo.

Seniori si zmerajú  sily vo viacerých disciplínach, ako sú beh na 50 m, hod šípkami na terč, streľba na hokejovú bránu, hod loptou do basketbalového koša, petang a štafeta 5 x 50 m. Okrem individuálnych súťaží, ktoré sú rozdelené do štyroch kategórií sa bude súťažiť aj o kolektívnu cenu – Pohár Jozefa Pikulu, ktorú získa najúspešnejší seniorský klub,“ hovorí Dana Cibuľková, vedúca Oddelenia športu MsÚ v Banskej Bystrici.

Chýbať nebudú ani zaujímavé workshopy či prehliadky. Svoje vedomosti si seniori budú môcť otestovať vo vedomostnom kvíze o M. R. Štefánikovi, jeho detstve, politickej a vedeckej kariére, ako aj o vzniku Československej republiky.  Na kvíz sa účastníci akadémie môžu tešiť 10. októbra v čase od 10:00 do 11:30 hod. v priestoroch Pamätníka SNP. Na precvičovanie vedomostí je zameraný workshop s názvom Pamäťové cvičenie, ktoré sa uskutoční 16. októbra od 9:00 do 10:30 hod. v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. Pre záujemcov sú pripravené rozmanité úlohy zamerané na pozornosť, zmyslové vnímanie, krátkodobú pamäť a cvičenia využívajúce dlhodobú pamäť.

Tí, ktorí chcú prezentovať svoje umelecké skúsenosti a zručnosti, môžu prísť do Základnej umeleckej školy v Banskej Bystrici, kde budú pripravené kreatívne dielne. V nich si seniori budú môcť spolu s lektormi ZUŠ preskúšať rôzne výtvarné techniky. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok, 17. októbra od 9:00 hod. Milovníci filmov si prídu na svoje v piatok, 25. októbra v kinosále Múzea SNP na prehliadke dokumentárnych filmov, ktoré budú zamerané na ústrednú tému AES 2019.

Po takmer štyridsiatich rokoch v starej Sásovej opäť stojí busta M. R. Štefánika, ktorá bola v minulosti zlikvidovaná. Prvý československý minister vojny je na nej netradične bez generálskej čiapky či bez leteckej kukly. Je to údajne jediná Štefánikova busta na Slovensku s takýmto vyobrazením štátnika. Busta Štefánika stojí aj na pomníku v Rudlovej, postavenom na pamiatku padlých občanov v prvej svetovej vojne. Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika  pripravilo v stredu, 9. októbra v čase od 10:00 do 12:00 hod. prehliadku týchto búst spojenú so zaujímavým výkladom.

V piatok, 18. októbra sa všetci záujemcovia budú môcť lepšie zoznámiť s Robotníckym domom. V rámci Dňa otvorených dverí budú seniorom k dispozícii všetky priestory vrátane výstav či exponátov. Osobitné postavenie Robotníckeho domu v Banskej Bystrici naznačuje skutočnosť, že ako jediný spomedzi ostatných na Slovensku, bol zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Stalo sa tak 22. novembra 1971 po jeho rekonštrukcii a zveľadení, keď bola na budove osadená aj pamätná tabuľa. Robotnícky dom bol naposledy zrekonštruovaný v roku 2015 a projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Objekt dnes slúži ako multikultúrny priestor na spoločenské a kultúrne aktivity  a podujatia.

Keďže Štefánik pôsobil aj ako vedec a učarovala mu astronómia, na 22. októbra je v rámci aktivít AES 2019 naplánovaná aj návšteva Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

„Práve oblasť, ktorej sa venoval, nás inšpirovala k tomu, aby sme seniorom pripravili výlet do sveta astronómie. Nebude chýbať ani zaujímavá diskusia s účastníčkou prvej oficiálnej návštevy slovenskej výpravy na ostrove Tupai vo Francúzskej Polynézii, kde Štefánik pôsobil,“ približuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Akadémiu európskeho seniora 2019 slávnostne ukončíme v pondelok, 28. októbra o 14:00 hod. v priestoroch Robotníckeho domu. Podrobný program na celý mesiac nájdete na stránke mesta www.banskabystrica.sk či v septembrových Radničných novinách.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie

Galéria