Aktuality

Banskobystrickí žiaci vytriedili vyše pol tony nápojových kartónov

DSC_02

Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Ide o recyklovateľný materiál, preto sa OZV ENVI – PAK a spoločnosť Tetra Pak spoločne rozhodli zvýšiť povedomie o dôležitosti ich triedenia a podporiť ich zber na základných školách v troch krajských mestách. Do súťaže sa celkovo zapojilo desať základných škôl v Nitre, Trenčíne a Banskej Bystrici, pričom spoločne sa im podarilo vyzbierať 1 616,5 kg nápojových kartónov.

Do súťaže v zbere nápojových kartónov sa mohli zapojiť všetky základné školy v mestách Nitra, Banská Bystrica a Trenčín. Počas októbra a novembra si žiaci v domácnostiach odkladali čisté prázdne a stlačené nápojové kartóny a v novembri prebiehal na všetkých zúčastnených školách zber. V každom zo zapojených miest mohla vyhrať 2000 eur jedna škola, pričom najlepšia škola zo všetkých zapojených získala navyše odmenu 500 eur.

„Veľmi ma teší, že aj banskobystrické školy boli zaangažované do tohto projektu. Myslím si, že je to dobrá cesta zapojiť mladých ľudí do projektov, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Absolútnym víťazom sa stala Základná škola Veľkomoravská v Trenčíne, ktorá vyzbierala zo všetkých zúčastnených škôl najviac nápojových kartónov – 520 kilogramov pričom získala aj špeciálnu odmenu 500 eur. V Banskej Bystrici sa do súťaže zapojili štyri základné školy, a to: ZŠ Pieninská, ZŠ Radvanská, ZŠ Ďumbierska a ZŠ s MŠ Jána Bakossa, pričom žiaci spoločne vyzbierali 456,5 kg nápojových kartónov. Najviac nápojových kartónov sa podarilo vyzbierať ZŠ Ďumbierska. Vedenie školy si za prítomnosti primátora mesta prebralo šek na sumu 2 000 eur vďaka 196 kg vyzbieraných nápojových kartónov. „Naša škola sa dlhodobo zapája do rôznych „enviro“ projektov, kde sme doposiaľ zberali baterky, elektroodpad, vrchnáky z plastových fliaš, starý olej či papier. To, že sme vyhrali súťaž v zbere nápojových obalov, nás veľmi teší. Zúčastnila sa celá škola od žiakov, rodičov, pedagógov až po nepedagogických zamestnancov,“ vyjadril sa riaditeľ ZŠ Ďumbierska Patrik Ferianc.

Okrem toho boli odmenené všetky triedy, ktoré na každej zapojenej škole vyzbierali najviac nápojových kartónov. Žiaci z najlepších tried získali diplom, odmeny a edukačné pomôcky o triedení od spoločností Tetra Pak a ENVI – PAK.

 

Galéria