Podujatia

Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí

hockey-puck-608582_1920

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey Team v spolupráci s Mestom Banská Bystrica organizuje podujatie Zo školy na zimák  edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí.

Hlavnou myšlienkou veľtrhu kariéry a pracovných príležitostí je spojiť 3 základné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

V priestoroch zimného štadióna budú situované stánky lokálnych a medzinárodných  spoločností, ktoré ponúkajú kvalitné pracovné príležitosti nielen pre študentov UMB, ale aj širokú verejnosť.

Počas hokejového zápasu medzi UMB Hockey Team a UTB Zlín budú prebiehať rôzne súťaže a tombola.

Príď na univerzitný hokej, vezmi si svoj životopis a NÁJDI SI JOB!

Príspevok na vstupné: 1 €

www.kc.umb.sk
www.umb.sk
www.umbhockey.sk
www.zoskolynazimak.sk

 

 

 

 

Informácie

Hronské predmestie 4, Banská Bystrica