Podujatia

Svetový deň cestovného ruchu

banskabystrica-ultrawide

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU V BANSKEJ BYSTRICI

PROGRAM zapojených inštitúcií:

Stredoslovenská galéria / Central Slovakian Gallery

13. 09. o 17:00 h. – diskusia s režisérkou Annou Gruskovou

ŽENA NOVEJ DOBY – Dr. Alžbeta Göllnerová Gwerková vo filme a v tanci, Bethlenov dom, Dolná 8, VSTUPNÉ 5eur

28. 9. o 17:00 h.– Komentovaná prehliadka výstavy EDMUND GWERK – PARALEPY A PARADOXY s kurátorkou Zsófiou Kiss-Széman, Bethlenov dom, Dolná 8, VSTUP ZADARMO

 

Stredoslovenské Múzeum

25.09. o 15.00 a 16.30 h. – beseda s historikom Filipom Glockom – CESTOVANIE S TOVARIŠOM, Matejov dom, Námestie Š. Moysesa, VSTUPNÉ v cene vstupenky do múzea

26.09. o 15.00 a 16.30 h. – beseda s historikom Filipom Glockom – CESTOVANIE S TOVARIŠOM, Matejov dom, Námestie Š. Moysesa, VSTUPNÉ v cene vstupenky do múzea

26.09. o 15.00, 16.00 a 17.00 h. – podujatie TANEC S ČASOM, Thurzov dom, Námestie SNP 4., VSTUPNÉ v cene vstupenky do múzea

26.09. o 11.00, 14.00 a 16.00 h. – workshop s cestovateľom Tomášom Trstenským, Tihányiovský kaštieľ, Radvaň, VSTUPNÉ v cene vstupenky do múzea

 

Mesto Banská Bystrica

26.09. – Komentovaná prehliadka na tému osobností mesta Banská Bystrica /D. Skutecký (návšteva vily D. Skuteckého) J. Cikker, stretnutie pred Radnicou o 16.00 h. – VSTUP ZADARMO

27. 9. – Hodinová veža od 11 do 18.00 h. – VSTUP ZADARMO

27. 9. – Komentovaná prehliadka v anglickom jazyku „Poznaj mesto, v ktorom žiješ“, stretnutie pred Radnicou o 17.00 h. – VSTUP ZADARMO

Rotary Club Banská Bystrica (člen Rotary International)

26.09. ROTARY deň 14.00 – 17.00 h., Bohatý program pre dospelých a rodiny s deťmi, Historická radnica, Námestie SNP, Banská Bystrica. VSTUP ZADARMO

 

Informácie

Banská Bystrica

Galéria