Podujatia

Vodný hrad Hronsek – Rómeo a Júlia

IMG_20200827_083815

Nové , netradičné a inovatívne spracovanie divadelnej inscenácie podľa predlohy Williama Shakespeara, ktorej scénu tvorí samotný kaštieľ Vodný hrad a reliéf nádvoria. Divadelná hra je exkluzívne a výlučne naštudovaná pre objekt VODNÉHO HRADU, čo umocňuje divákovi historický vnem z predstavenia. Historický vnem diváka však bude ovplyvnený použitými modernými prvkami javiskového ale aj filmového umenia. Hra bude kombinovaná filmovým spracovaním deja v interiéri hradu.

Termín uvedenia repríz : 10.07. – 11.07.2022 od 20,00 hod.

Informácie

Zámocká 4, Hronsek

Galéria