Podujatia

Detský jarmok 2022

deti aktivity

„V stredu 31. augusta 2022 organizuje CVČ Havranské 9, Banská Bystrica od 14:00 do 17:00 hod. Detský jarmok 2022 vo svojom areáli na Havranskom 9. Pre deti sú pripravené športové súťaže, tvorivé dielne, zdobenie medovníkov, skákací hrad, maľovanie na tvár, ukážky leteckých modelárov či palacinkáreň. Chýbať nebude ani stánok so školskými potrebami Komunitného centra Fončorda pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školské potreby budú rozdané práve počas Detského jarmoku 2022.

Tiež si budete môcť pozrieť ponuku záujmovej činnosti CVČ Havranské 9 na školský rok 2022/2023 . Pripravujeme pre školákov, ale aj predškolákov ponuku krúžkov, ktoré sú zamerané na rôzne záujmové činnosti. Na športové, kreatívne, ale aj ďalšie krúžky môžete svoje ratolesti prihlásiť už na našom Detskom jarmoku a získať tak drobný darček a následne až do polovice septembra tohto roku.

Na podujatie plné hier a zábavy ste všetci srdečne pozvaní.

Informácie

Havranské 9, Banská Bystrica - CVČ

Galéria