Podujatia

7. ročník Cyklojazdy SNP

cyklojazda

Pravidelne, 29. augusta v dopoludňajších hodinách, už po siedmykrát je organizovaná Cyklojazda Slovenského národného povstania zo Zvolena do Banskej Bystrice, na ktorú vás pozýva Únia vojnových veteránov SR, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifafšistických bojovníkov Zvolen a odbor Mladej Matice Zvolen s podporou mesta Zvolen.

Začína sa pri Pamätníku SNP na námestí SNP vo Zvolene (známy ako VALAŠKA zasadená do južnej časti námestia) o 8.00 hod., pokračuje sa po pamätných miestach a pri tabuliach v Sliači, Hronseku a Badíne a následne zaradili organizátori veniec v rámci celoštátnych osláv Slovenského národného povstania pri Múzeu SNP v Banskej Bystrici za účasti zahraničných delegácií a najvyšších ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky.

Registrácia: 29.08.2019 v čase 07:50 – 08:00 pri „valaške“ na nám. SNP vo Zvolene.

Program je spojený s uctením si pamiatky padlých vo vojnových konfliktoch pri pamätníkoch vo Zvolene, Sliači, Hronseku, Vlkanovej, Badíne a v Múzeu SNP v Banskej Bystrici ako súčasť ústredných osláv SNP.

Bližšie informácie poskytne: koordinátor podujatia Mgr. Baranec

Účasť treba nahlásiť najneskôr 27.08.2019 do 12:00 hod. na uvedený kontakt.

Registračné poplatky: 0 €.

Každý účastník dostane pri registrácii tričko s logom podujatia.

Cyklojazda je určená pre všetky vekové kategórie. Tempo je prispôsobené či už deťom alebo starším účastníkom.

Informácie

Námestie SNP, Zvolen