Možnosti prenájmu priestorov

Rokovacia miestnosť

Rokovacia miestnosť na prvom poschodí radnice je vhodným priestorom najmä pre výstavy diel, komorné podujatia, či rokovania. Pridanou hodnotou je jedinečné prostredie obklopené pôvodnými nástennými freskami a historickými exponátmi.

Galéria