Aktuality

Prerušená dodávka pitnej vody v Sásovej – aktualizácia

Prerušenie dodávky pitnej vody v Sásovej

AKTUALIZOVANÉ

V piatok, 15. júla 2022 bola porucha počas dopoludnia odstránená a od 12:15 hod. je vo všetkých dotknutých lokalitách dodávka pitnej vody opätovne obnovená.

15.7.2022 (piatok)

Počas nočných hodín bola neplánovane prerušená dodávka vody aj na Javorníckej ulici č. 1-23 (nepárne čísla) a na Rudohorskej ulici 25-51 (nepárne čísla). V čase prerušenia dodávky pitnej vody verejným vodovodom bolo v časti ulíc Starohorská a Rudohorská zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou tromi cisternami. Od dnešného rána, 15. júla 2022 Slovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. pracuje na odstránení poruchy, ku ktorej by malo dôjsť v dopoludňajších hodinách. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené štyrmi cisternami na Starohorskej ulici č. 6, 24, 38  a na Rudohorskej pri ihrisku nad č. 37.

Upozorňujeme obyvateľov, že problém je s pohybom a odstavením cisterien, nakoľko veľké množstvo automobilov v záujmovom území zabraňuje prejazdu cisterny, resp. jej odstaveniu. Pre ich pristavenie boli vybrali uvedené lokality, aby nedošlo k narušeniu plynulej cestnej premávky. Odstávky, havárie a poruchy sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.stvps.sk v časti Havárie a obmedzenia.

Slavomíra Vogelová
riaditeľka marketingu a komunikácie Veolia SK
Partizánska cesta č. 5
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 43 27 752
mobil: +421 905 548 785

14.7.2022 (štvrtok)

Vo štvrtok, 14 júla 2022 došlo vo večerných hodinách k poruche vodovodného potrubia v šachte na Starohorskej ulici v Sásovej. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zabezpečila nevyhnutnú odstávku pitnej vody z verejného vodovodu. Prerušenie dodávky sa týka všetkých bytových domov s párnym súpisným číslom na Starohorskej ulici. Náhradné zásobovanie je riešené cisternami. Dodávka vody by mala byť obnovená v priebehu zajtrajšieho dňa, v piatok 15. júla 2022.

Ďakujeme za porozumenie a obyvateľov prosíme o trpezlivosť.