Aktuality

Buďte súčasťou ďalšieho ročníka participatívneho rozpočtu

Participatívny rozpočet, zdroj; unplash.com

Laskomerské singletraily, relax zóna, kvetinový erb, parkourové ihrisko, pietne miesto pre nenarodené deti… To je len krátky výber toho, čo dokázali v Banskej Bystrici vymyslieť a, vďaka participatívnemu rozpočtu mesta, zrealizovať aktívni obyvatelia. Buďte aj vy súčasťou nového ročníka, ktorý odštartuje prvým stretnutím dňa 22. februára o 17:00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1. Cieľom diskusného fóra bude aj voľba  nových členov koordinačnej rady spomedzi všetkých zúčastnených záujemcov.

Myšlienka realizácie participatívneho rozpočtu vznikla v Banskej Bystrici z iniciatívy zainteresovanej verejnosti v roku 2013. O rok neskôr sa uskutočnil jeho nultý ročník, a od tohto obdobia funguje participatívny rozpočet dodnes. V meste pod Urpínom sa podarilo vytvoriť mnoho kvalitných projektov, ktoré premenili  neatraktívne verejné priestranstvá na miesta spájajúce susedov, športovcov a celé komunity. Mestský rozpočet aj v tomto roku vyčleňuje financie vo výške 40 000 eur, ktoré budú prerozdelené medzi najúspešnejšie návrhy Banskobystričanov s najviac hlasmi získanými vo verejnom hlasovaní.

Prvé diskusné fórum sa uskutoční hybridnou formou. Záujemcovia sa na ňom môžu zúčastniť osobne v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP alebo online. Zámerom stretnutia je uzatvoriť ročník 2021, odštartovať ten tohtoročný, spomedzi dobrovoľníkov zvoliť  nových členov koordinačnej rady a otvoriť diskusiu súvisiacu s prípravou zmeny štatútu participatívneho rozpočtu. Pozývame širokú verejnosť a všetkých aktívnych ľudí, ktorí chcú aj takýmto spôsobom pomôcť zveľadiť naše mesto. Všetci ste srdečne vítaní,“ pozývajú súčasní členovia Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu, Vladimír Ivan a Vladimír Bállek.

Pandémia koronavírusu postihla v uplynulom období aj participatívny rozpočet, keď sa realizácia víťazných projektov musela zastaviť. Na všetkých sa však postupne pracuje a mnohé už môžu obyvatelia plnohodnotne využívať. Tento rok pribudne napr. obnovená promenáda s lavičkami a infotabuľou na Urpínskych serpentínach, v rôznych vytypovaných lokalitách Banskej Bystrice bude vysadených 100 nových stromov, revitalizáciou prejde aj parčík cisárovnej Sissi pri Medenom hámri a mnoho iného.

Ďakujem všetkým aktívnym ľuďom, ktorí za celú existenciu participatívneho rozpočtu dokázali pripraviť kvalitné a udržateľné projekty. Také, ktoré dokážu zmeniť verejný priestor a majú dosah na mnoho ľudí. Verím, že spolupráca medzi koordinačnou radou a odbornými útvarmi mestského úradu sa skvalitní a bude napredovať. Som presvedčený, že aj do budúcna dokážeme podporiť veľa ďalších dobrých projektov,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Samospráva chce celý proces participatívneho rozpočtu v nasledujúcom období skvalitniť, aj v zmysle princípov otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.

Jedným z navrhovaných krokov je dosiahnuť konsenzus o spôsobe hlasovania. Ak by medzi všetkými zainteresovanými stranami nastala zhoda týkajúca sa spustenia online hlasovania, ďalším krokom bude snaha nájsť na to vhodný nástroj,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ.

Zúčastniť sa na prvom diskusnom fóre je možné aj online po spustení nasledovného odkazu: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria