Aktuality

Banská Bystrica má nového hlavného kontrolóra, je ním náčelník mestskej polície

Mestské zastupiteľstvo 1. februára 2022

Mestskí poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve 1. februára 2022 volili nového hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica. Dôvodom bol zánik funkcie predchádzajúceho kontrolóra, ktorý sa vzdal postu k 9. decembru 2021. V tajnom hlasovaní poslanci rozhodli, že pozíciu bude najbližších šesť rokov zastávať Ivan Holík.  

O post hlavného kontrolóra mal záujem historicky najväčší počet kandidátov. Podmienky splnilo dvanásť uchádzačov, z ktorých štyria odstúpili ešte pred dnešným hlasovaním. Poslanci mestského zastupiteľstva nakoniec vyberali z ôsmich kandidátov. Nadpolovičnou väčšinou bol za hlavného kontrolóra zvolený Ivan Holík, ktorý získal 16 platných hlasov.

„Som rád, že za hlavného kontrolóra bol v tajnej voľbe zvolený človek, ktorý sa osvedčil ako náčelník mestskej polície. Verím, že svoje schopnosti využije aj na novom poste v prospech nášho mesta,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva dohľad nad zákonnosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom mesta. Dohliada najmä na príjmy, výdavky a finančné operácie. V jeho kompetencii je kontrola vybavovania petícií a sťažností či dodržiavanie interných predpisov samosprávy. Súčasne aj vypracúvanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.

„Ďakujem všetkým poslankyniam a poslancom, ktorí mi prejavili dôveru. Chcem vás ubezpečiť, že urobím všetko preto, aby som nesklamal. Zároveň sa dnešným dňom vzdávam funkcie náčelníka mestskej polície, nakoľko nie je zlučiteľná s inou funkciou, ani s pozíciou zamestnanca mesta,“ dopĺňa Ivan Holík. Náčelníkom Mestskej polície mesta Banská Bystrica bol od augusta 2019.

Novozvolený kontrolór bude dozerať na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom. Súčasne i na právnické osoby s majetkovou účasťou mesta, ako aj na osoby, ktorým boli poskytnuté z mestského rozpočtu finančné výpomoci prostredníctvom schválených dotačných schém.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora