Aktuality

V procese čerpania eurofondov budú mestá Banská Bystrica a Zvolen postupovať samostatne

IMG_6086

Mesto Banská Bystrica  vníma pozitívne rozhodnutie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  o vytvorení dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja UMR Banská Bystrica a UMR Zvolen v procese čerpania eurofondov v ďalšom programovom období na roky 2021 – 2027. Právo samospráv rozhodnúť sa samostatne, dobrovoľne a postupovať slobodne pri príprave svojich stratégií deklaruje aj Európska komisia, ktorá zároveň tvrdí, že regionálny rozvoj v území samospráv má byť budovaný zdola nahor, nie z úrovne štátu.

Primátor Ján Nosko od začiatku presadzoval vytvorenie dvoch samostatných UMR Banská Bystrica – Zvolen, pretože obe mestá  spĺňajú metodiku stanovenú MIRRI SR. Takýto postup vytvorenia dvoch samostatných UMR podporovala aj Únia miest Slovenska, Združenie K 8, ako aj väčšina poslancov banskobystrického a zvolenského mestského zastupiteľstva.

Vždy som sa snažil správať zodpovedne a vybojovať pre naše mesto čo najviac. Preto som veľmi rád, že MIRRI si osvojilo názor samospráv, prijalo naše požiadavky ako legitímne a akceptovalo rozhodnutie Banskej  Bystrice a Zvolena vytvoriť dve samostatné územia udržateľného mestského rozvoja. Pre naše mestá je to dobrá správa, a konečne môžeme začať pracovať na príprave našich stratégií. Týmto krokom sme pomohli aj mestu Zvolen, aby si mohlo presadiť svoje samostatné UMR, keďže podmienky metodiky spĺňajú aj oni,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Vytvorením dvoch UMR budú môcť mestá v procese čerpania eurofondov postupovať samostatne. Znamená to, že o svojom funkčnom území budú môcť rozhodovať nezaujate a slobodne. Samostatný UMR zjednoduší proces prípravy stratégie, ktorá zadefinuje rozvojové projekty pre Banskú Bystricu a Zvolen. Dvomi samostatnými UMR sa eliminuje aj komplikovanosť rozhodovacích procesov.

Teraz začíname pracovať na vytvorení Integrovanej územnej stratégie UMR. Aby sme ju vedeli spracovať, potrebujeme vytvoriť kooperačnú radu ꟷ tím ľudí, ktorý bude koordinovať práce v rámci siedmich pracovných tematických skupín. Na základe vstupnej správy sa zamerajú na zadefinovanie a upresnenie priorít, ktoré bude chcieť Banská Bystrica a funkčné územie 18 obcí čerpať v nasledujúcom období,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.

Hoci mestá Banská Bystrica a Zvolen vytvoria dve samostatné územia udržateľného mestského rozvoja, chcú aj naďalej spolupracovať na základe dobrovoľnosti a hľadať spoločné projekty, ktoré ich posunú vpred. Preto bola vytvorená pracovná skupina  zložená zo zástupcov UMR Banská Bystrica, UMR Zvolen a BBSK, ktorej vznik podporili aj banskobystrickí poslanci na februárovom zasadnutí MsZ. V rámci nej sa bude vzájomne koordinovať previazanosť spoločných projektov jednotlivých stratégií UMR a strategicko-plánovacích regiónov.

S pani primátorkou Zvolena Lenkou Balkovičovou sme podpísali Memorandum, v ktorom deklarujeme, že ako susediace mestá budeme spolupracovať a postupovať koordinovane. Cieľom pracovnej skupiny je nájsť a zadefinovať v území tri až päť spoločných projektov, a na základe toho hľadať finančné zdroje na ich realizáciu. Som presvedčený, že od začiatku bolo naším spoločným úsilím hľadať efektívne riešenia smerujúce k zvýšeniu kvality života obyvateľov týchto regiónov,“ dopĺňa primátor Nosko.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora