Aktuality

Stanovisko primátora Jána Noska k mediálnym vyjadreniam podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej

otvorený list

Primátor Ján Nosko adresoval dňa 13. januára 2021 podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronike Remišovej otvorený list. V liste ju žiada o stretnutie a domáha sa vysvetlenia, prečo je mestu Banská Bystrica a mestu Zvolen bezprecedentne vnucovaný model spoločného územia udržateľného mestského rozvoja (UMR BB – ZV).   Po šiestich mesiacoch intenzívnej snahy o stretnutie dostal primátor Nosko včera, 14. januára 2021 odpoveď s termínom online stretnutia. To by sa malo uskutočniť v utorok,  19. januára o 15:00 hod. Zároveň si dnes vedenie mesta prečítalo oficiálnu správu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré tvrdí, že Banská Bystrica je v procese rokovaní o strategickom rozhodnutí problematická.  

Nesúhlasíme s dnešnými mediálnymi vyjadreniami podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej. Banská Bystrica si len dlhodobo kladie základnú otázku, prečo sme ako jediné krajské mesto nútené realizovať model spoločného UMR s mestom Zvolen, a prečo nemôžeme ísť do vytvorenia samostatného UMR. Vzhľadom na to, že s pani ministerkou máme diametrálne odlišný názor na tvorbu UMR-u a chceli by sme si protikladné stanoviská spolu s primátorkou mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou objasniť, šesť mesiacov sa intenzívne dožadujem stretnutia s pani ministerkou. Chceme, aby si vypočula naše argumenty a prijala správne rozhodnutie, ktoré bude „za ľudí a pre ľudí“.  Odmietame jej mediálne vyjadrenia, že ak neuposlúchneme, eurofondy budú mestu Banská Bystrica odobraté. Demokracia je nesporne aj o ľuďoch a budovaní vlády zdola, o akceptovaní názorov obcí a miest a ich volených orgánov, o dobrej a otvorenej komunikácii,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

 

Prílohy na stiahnutie