Aktuality

Práce na tvorbe Plánu udržateľnej mobility sú v ďalšej fáze, začína sa prieskum statickej dopravy

Plán udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica

V druhej polovici septembra mohli obyvatelia stretnúť odborníkov zo žilinskej univerzity v piatich lokalitách mesta, v ktorých mali možnosť pripomienkovať a navrhovať zlepšenia opatrení v oblasti dopravy v Banskej Bystrici. K ďalším činnostiam riešiteľského tímu, ktorý pre naše mesto spracováva strategický dokument Plán udržateľnej mobility je dopravný prieskum zameraný na statickú dopravu a parkovanie, ako aj intenzitu dopravy na vybraných cestných úsekoch. Odborníci ho budú v meste pod Urpínom realizovať počas nasledujúcich dvoch dní, 20. a 21. októbra.

 Prieskum parkovania sa bude realizovať aj v noci zo stredy na štvrtok, preto budú môcť obyvatelia na sídliskách stretnúť dopravných sčítačov a sčítacie autá. Výsledky pomôžu samospráve pri riešení parkovania v mesteProsíme všetkých obyvateľov, aby boli trpezliví, a aby nám boli nápomocní,“ objasňuje Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej  univerzity v Žiline.

Čo je to PUM?

Riešiteľský tím odborníkov zo Žilinskej univerzity v Žiline sa počas najbližších dvoch rokov postará o vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia nášho mesta,  ku ktorému je okrem samotnej Banskej Bystrice pričlenených aj ďalších 16 okolitých obcí. Na vypracovanie tohto strategického dokumentu získala samospráva financie z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora