Aktuality

Oznam: Mimoriadna situácia – Králiky

bb-rsc

Dňa 17. mája 2021 došlo v dôsledku pretrvávajúcich a výdatnych dažďových zrážok k zosuvu pôdy na teleso cesty číslo III/2434 do obce Králiky, čo zapríčinilo odkrytie svahu, ktorý sa pri d’alších zrážkach javí byt’ nestabilný. Viditeľné je aj postupné uvoľňovanie svahu . Na základe príkazu prednostu Okresného úradu Banská Bystrica č. 3/2021 číslo spisu OU-BB-OKRI1-2021/014827 je potrebné zabezpečit’ odstránenie stromov pri ceste číslo III/2434 smerom do obce Králiky, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre účastníkov cestnej premávky.

Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu mimoriadnej situácie sa dňa 17. júna 2021 (štvrtok) od 8:40 hod. začne výrub drevín pri ceste číslo III/2434 do obce Králiky. Výrub drevín potrvá do nedele, 20. júna 2021.

Časový harmonogram prác:

17. jún 2021: 8:40 — 18:00 hod.

18. jún 2021: 8:40 — do 18:00 hod.

19. jún 2021: 8:40 — do 18:00 hod.

20. jún 2021: 8:40 — do 18:00 hod. (v prípade potreby)

Doprava na danom úseku bude regulovaná pracovníkmi BBRSC a.s. Práce sa budú vykonávaf tak, aby  doprava  bola čo najmenej  obmedzená  a aby  sa vyšlo v ústrety prevádzkovate1ľovi dopravy SAD Zvolen, a.s., aj ked’ môže nastat’ meškanie prímestských spojov.

Osoby zodpovedné za organizáciu prác:

Správa ciest: Martin Tučnák tel. č. 0918 543 234 — vedúci prevádzky pre oblast’ SEVER, v zastúpení: Ján Bercík tel. č. 0905 421 496
Dodávateľ: Bc. Anton Pavlík tel. č. 0911 341 541

 

Prílohy na stiahnutie