Aktuality

V ZŠ Golianova boli na COVID-19 pozitívne testovaní dvaja žiaci a jedna vychovávateľka

covid 19

V Základnej škole Golianova na Uhlisku boli na COVID-19 pozitívne testované dve deti z jednej domácnosti a jedna vychovávateľka. Z tohto dôvodu prijala škola potrebné opatrenia v zmysle Manuálu pre základné školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a prerušila školskú dochádzku v troch triedach prvého stupňa. V najbližších dňoch bude na základe odporúčaní RÚVZ pretestovaných takmer 100 osôb, ktoré prišli do prvého kontaktu s nakazenými.  

Už v sobotu sme komunikovali s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sme konzultovali, ako v takomto prípade postupovať, keďže je to pre nás nová situácia. Trom triedam bolo nariadené riaditeľské voľno do doby, kým nebudú všetci pretestovaní tak, aby sme minimalizovali dopady a zamedzili ďalšiemu šíreniu ochorenia. Tak ako v prvej polovici roka, aj teraz vyzývam k zodpovednému správaniu a disciplíne,“ povedal po dnešnom zasadnutí Krízového štábu mesta Banská Bystrica primátor Ján Nosko.

Zároveň od dnešného dňa ostáva zatvorená jedna trieda Materskej školy Magurská 14, ktorú navštevuje dieťa pozitívne testovaného rodiča. Prevádzka bola prerušená do doby, kým nebude malý škôlkar otestovaný na prítomnosť COVID-u 19.

V piatok, 18. septembra prerušila riaditeľka ZŠ s MŠ Radvanská 1 po konzultácii s RÚVZ a zriaďovateľom prevádzku jednej triedy materskej školy, ktorú navštevuje dieťa pozitívne testovaného rodiča. Podľa dnešných informácií má škôlkar negatívny výsledok na prítomnosť koronavírusu.  Výchovno-vzdelávací proces bude opätovne obnovený dňom 22. 9. 2020.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora