Aktuality

Zlepšenia v parkovaní pre platiacich parkujúcich motoristov

Monitorovanie rezidentských zón

Prevádzkovateľ systému plateného parkovania, spoločnosť EEI, začal v Banskej Bystrici v súčinnosti s mestskou políciou kontrolovať parkovanie motorových vozidiel v rezidentských zónach. Hlavným cieľom je uvoľniť parkovacie miesta rezidentom s platnou rezidentskou kartou, ktorým častokrát blokujú  parkovacie miesta motorové vozidlá nezodpovedných vodičov.  Pri kontrole parkovania sa bude využívať monitorovací automobil s modernými technológiami.

Monitorovacie vozidlo je schopné snímať automobily a  evidenčné čísla, na základe ktorých sa v tabletoch mestskej polície zobrazia informácie o držiteľoch platnej rezidentskej parkovacej karty. Monitorovacie auto by sa postupne malo začať využívať aj v centre mesta v rámci systému plateného parkovania.

V uplynulom týždni sme začali kontrolovať postupne všetky rezidentské zóny – Fortničku, Bakossovu, Kollárovu i Robotnícku ulicu, Triedu SNP a ulicu 29. augusta. Nielen prostredníctvom podnetov od obyvateľov, ale aj takouto činnosťou vieme kontrolovať plnenie povinností motoristov a rýchlo zistiť, ktoré vozidlo blokuje rezidentské miesto, hoci nemá vydanú platnú rezidentskú kartu. Veľakrát totiž vyhradené parkovanie zneužívajú vodiči, ktorí tam nemajú oprávnenie parkovať. Vďaka tejto bezplatnej službe vieme pracovať efektívnejšie a ušetrený čas venovať ďalším pálčivým problémom v meste,“ objasňuje náčelník mestskej polície Ivan Holík.

Lepšej informovanosti motoristov o obsadenosti parkovacích miest v centre mesta plánuje spoločnosť EEI napomôcť aj inštaláciou špeciálnych čidiel. Projekt je v štádiu realizácie. Vo veci stavebnej údržby parkovacích miest sa v platenej zóne parkovania čoskoro začne rekonštrukcia úseku miestnej komunikácie pred budovou Štátnej opery. Na základe vykonanej sondáže a nacenenia prác, pristúpi EEI k potrebným stavebným prácam v septembri 2020.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora