Aktuality

Viac ako 60-ročná Materská škola na Jilemnického ulici na Fončorde má novú kanalizáciu

MŠ Jilemnickeho Banská Bystrica

Skvalitňovanie podmienok pre deti a žiakov v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica je prioritou samosprávy dlhodobo. Okrem eurofondových projektov zameraných na rozširovanie kapacít a rekonštrukcie škôlok, sú financie z mestského rozpočtu pravidelne investované aj do ďalších nevyhnutných opráv. V týchto dňoch sú v plnom prúde stavebné práce komplexnej obnovy vonkajšej kanalizácie a hydroizolácie obvodových stien okolo hlavnej budovy viac ako 60-ročnej Materskej školy na Jilemnického ulici, v hodnote približne 76 500 eur.

Počas uplynulých rokov samospráva realizovala rôzne opravy a údržbu svojich zanedbaných materských a základných škôl.  Vďaka financiám z mestského rozpočtu, ktoré sa každoročne šplhali k miliónu eur,  boli vymenené  staré okná i dvere,  obnovili sa podlahy, odstránil sa  havarijný stav viacerých vykurovacích systémov či striech a statické poruchy. V nastavenom trende pokračuje mesto aj naďalej.

V tomto období sme niektoré väčšie investičné akcie presunuli, nič to však nemení na fakte, že v odstraňovaní investičného dlhu a fyzickej opotrebovanosti materských a základných škôl pokračujeme aj tento rok.  Okrem drobných opráv, ktoré možno na prvý pohľad nie sú viditeľné, venujeme pozornosť obnove zatekajúcich striech a poškodených kanalizácií. Najväčšia investícia momentálne súvisí s napojením novej kanalizácie s lapačmi tukov, dažďových zvodov a hydroizolácie obvodových stien okolo hlavnej budovy Materskej školy na Jilemnického ulici na Fončorde,” objasňuje primátor Ján Nosko.

Podobné stavebné práce zamerané na obnovu kanalizácie plánuje mesto čoskoro zrealizovať aj na Základnej škole Spojová (35 000 eur) spolu s obnovou strechy (8 130 eur). Opráv poškodených striech sa dočká aj MŠ Magurská (18 000 eur), MŠ Radvanská 26 (33 000 eur), MŠ Trieda SNP (15 000 eur), ZŠ Pieninská (54 200 eur). Okrem stavebných úprav kladie samospráva dôraz aj na nákup nových spotrebičov do školských jedální a obstaranie potrebného nábytku. Takmer 23 000 eur plánuje vynaložiť na nákup šatníkových skriniek a lavičiek do všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Aj obnova materských škôl financovaná z eurofondov každým dňom napreduje.

V súčasnosti realizujeme tri projekty zamerané na energetické úspory a rozšírenie kapacít MŠ, na ktoré sme získali nenávratný finančný príspevok z  Operačného programu Kvalita životného prostredia a Integrovaného regionálneho operačného programu. Stavebné práce komplexnej obnovy a vytvorenia nových miest v MŠ Strážovská a MŠ Karpatská postupujú podľa platného harmonogramu. Zároveň je pred dokončením rekonštrukcia škôlky na Ul. 9. mája, kde bola vybudovaná prístavba s kapacitou ďalších 44 miest pre najmenších,” dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia rozvojových a investičných aktivít mesta.

Po verejnom obstarávaní sa suma všetkých troch eurofondových projektov pohybuje vo výške cca 1 500 000 eur.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria