Aktuality

V Banskej Bystrici zasadala Únia miest Slovenska

Únia miest Slovenska v Banskej Bystrici

Vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici dnes, 15. apríla 2020 zasadali členovia prezídia Únie miest Slovenska. Dvadsaťdva primátorov a primátoriek najväčších miest Slovenska sa zhodlo, že komunikácia štátu smerom k samosprávam je v čase koronakrízy roztrieštená a nefunkčná. Uznesením, ktoré prijali, žiadajú predstaviteľov vlády o splnenie niekoľkých požiadaviek.

Všetci prítomní sa zhodli, že občania Slovenskej republiky vďaka zodpovednému správaniu výrazne prispievajú k zvládnutiu súčasnej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu COVID-19. Členovia únie zároveň prijali uznesenie smerované Vláde SR s niekoľkými požiadavkami.

Žiadame Vládu SR, aby Únia miest Slovenska mohla byť prítomná na každom zasadnutí  vlády. A tiež  na zasadnutiach Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky s právom hlasovať. Pretože väčšina rozhodnutí vlády sa dotýka miest a obcí, ktoré sú základným článkom fungovania štátu. Zároveň chceme vyzvať ministerstvo vnútra, aby sme boli všetci primátori krajských a okresných miest  členmi okresných krízových štábov,  lebo vo väčšine prípadov tomu tak nie je.  Boli by sme radi, keby sme mohli prijímať pokyny, ktoré  nám prichádzajú aj cez okresné úrady, priamo na okresných krízových štáboch,“ povedal po zasadnutí prezídia prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

Únia miest Slovenska sa chce čo najskôr stretnúť aj s ministrom financií SR a rokovať o ekonomických dopadoch koronavírusu na rozpočty samospráv. Mestá a obce počítajú s výpadkami daňových príjmov, hlavne podielových daní.

V marci 2020 zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť prognózu vývoja podielových daní v prípade dlhotrvajúcich opatrení obmedzujúcich  pôsobenie podnikateľských subjektov na Slovensku. Prognóza počíta, v trojmesačnom horizonte obmedzení, s výpadkom príjmov zhruba až na úrovni tridsať percent na podielových daniach, čo veľmi vážne ohrozuje fungovanie samospráv už len pri zabezpečovaní základných potrieb. Z uvedeného dôvodu predkladá Únia miest Slovenska návrh kompenzačných opatrení, ktorými by bolo možné zmierniť dopady na rozpočty samospráv,“ doplnila Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen.

Únia miest Slovenska navrhuje, o. i. napríklad odklad pôsobenia niektorých zákonov, ktoré znamenajú pre samosprávy ďalšie výdavky. Ide o nové opatrenia k detským ihriskám, exekúciám či zákonu o odpadoch, kde sa medziročne zvyšujú poplatky za separáciu odpadu a ich uloženia na skládkach. Ďalšou témou zasadnutia bola aj ochrana seniorov v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.

Ochrana seniorov je pre nás všetkých jedna z top priorít. Všetky mestá sme prijali prísne opatrenia v našich domovoch pre seniorov. Chceme však vyzvať hlavného hygienika SR, aby dal všetkým verejným aj neverejným organizáciám, ktoré sa starajú o seniorov jasné pravidlá, ako urobiť všetko preto, aby sme našich starších občanov ochránili. Napríklad testovanie zamestnancov takýchto zariadení je spôsob, ako by sa mohlo predchádzať situáciám, ktoré sa udiali v uplynulých dňoch v Pezinku,“ povedal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.

Všetky mestá na Slovensku počítajú s výrazným nárastom straty aj v súvislosti s verejnou hromadnou dopravou.

Vláda SR prijala aj ďalší balíček opatrení na podporu zamestnanosti. Žiaľ, nevidíme v ňom samosprávy, čo znamená, že napríklad dopravné podniky najväčších miest na Slovensku nedostanú od štátu žiadnu podporu. Žiadame vládu, aby s nami rokovala a dala nám vedieť, ako pomôže aj samosprávam v tomto ťažkom období alebo zahrnula naše dopravné podniky do balíčkov tejto pomoci,“ doplnil primátor Vallo.

Prítomní členovia sa na záver poďakovali všetkým zamestnancom zariadení sociálnych služieb, ktorí sa starajú o seniorov. „Sú výrazná prvá línia, na ktorej pleciach leží najohrozenejšia skupina obyvateľstva. Stojíme za vami a spolu to zvládneme,“ odkazujú svorne.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora