Aktuality

Stanovisko mesta – tender MHD

mhd

Ohradzujeme sa voči nepravdivým a tendenčným vyjadreniam mimoparlamentnej politickej strany SPOLU, ktorej chýbajú základné informácie a fakty k danej téme. Odmietame akékoľvek spochybňovanie tendra na dopravcov MHD v Banskej Bystrici. Pre mesto sú dôležité odborné stanoviská komisie, ktorá vyhodnocovala splnenie podmienok účasti v tendri, ako aj predložené ponuky.  Jej členmi boli profesor Jozef Gnap zo Žilinskej univerzity v Žiline, inžinier Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravy v Žiline a zástupcovia odborných útvarov mesta Banská Bystrica.

Je zrejmé, že členovia politickej strany SPOLU nemajú absolútne naštudovanú zmluvu, chýbajú im základné informácie a fakty o téme, čo ukázali už aj vo svojich predchádzajúcich mediálnych výstupoch. Ak vo svojich vyjadreniach spomínajú nejakú existujúcu analýzu, boli by sme radi, ak by nám ju doručili. Technické štandardy, o ktorých hovoria, sú súčasťou prílohy zmluvy, v ktorej  sú  zahrnuté všetky  požiadavky, ako by mali byť vozidlá MHD vybavené. Zverejnené sú v profile mesta Banská Bystrica na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

Vedenie mesta sa už viackrát vyjadrilo, že je v jeho záujme vyjednať nižšiu sumu, ako ponúkli dopravcovia v tendri. Preto primátor Ján Nosko intenzívne rokuje s dopravcami, aby sa dohodli na výhodnejších podmienkach a cenách pre mesto. Po ukončení rokovaní s jednotlivými dopravcami,  budú výsledky transparentne predstavené aj verejnosti.

Stále platí to, čo sme  deklarovali na začiatku, že v našom záujme je prijať rozhodnutie, ktoré bude hospodárne a v záujme obyvateľov Banskej Bystrice. Trváme na tom, aby cestujúca verejnosť mala k dispozícii modernú a atraktívnu mestskú hromadnú dopravu. Doprava v Banskej Bystrici bude od 1. januára 2021 zabezpečená v plnom rozsahu.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora