Aktuality

Prvé úspechy v odstraňovaní dlhodobo stojacich vozidiel

Kontrola dlhodobo stojacich vozidiel

Hoci aktualizované VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, v ktorom samospráva reaguje na problém dlhodobo stojacich vozidiel (DSV), je v platnosti len niečo vyše mesiaca, mesto sa už dnes môže pochváliť prvými výsledkami. Vďaka aktívnej činnosti mestskej polície sa za krátku dobu podarilo zo 167 evidovaných DSV odstrániť už 47. Ani v jednom prípade nebolo potrebné vyrubiť ich majiteľom vysokú daň za zaberanie verejného priestranstva.

Za dlhodobo stojace vozidlá sa považujú tie, ktoré majú neplatnú technickú či emisnú kontrolu a dlhé roky blokujú miesta na parkovanie snáď v každej mestskej časti. Hoci VZN nadobudlo účinnosť len 15. júla 2020, prvé pozitívne výsledky sa dostavili v krátkom čase.

Celkovo evidujeme 167 vozidiel, ktoré sme stotožnili vlastnou činnosťou alebo nám boli nahlásené obyvateľmi ako dlhodobo stojace. V prvom kole sme kontaktovali väčšinu majiteľov týchto automobilov a ďalších preverujeme,“ hovorí náčelník mestskej polície Ivan Holík.

Mesto doposiaľ nemuselo ani v jednom z týchto prípadov pristúpiť k vyrubeniu dane za užívanie verejného priestranstva. Pripomíname, že sadzba dane pre majiteľa vozidla, ktoré zaberá verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní je stanovená vo výške 1,20 eur/m²/deň, čo znamená vyrubenie dane za 1 deň 14,40 eur, za mesiac 432 eur. Ak takýmto spôsobom zaberá verejné priestranstvo vozidlo, ktoré je navyše bez evidenčného čísla, je vyradené z evidencie vozidiel, potom je sadzba stanovená na 1,80 eur/m²/deň, t.j. 21,60 eur za 1 deň, resp. 648 eur za mesiac.

Začiatkom septembra nás čaká druhé kolo kontrol. Opätovne začneme kontrolovať verejné priestranstvá, či oslovení majitelia dodržali určenú lehotu, na výzvu zareagovali a svoj nepojazdný automobil patričným spôsobom odstránili. Ak zistíme, že tak neurobili, oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí pristúpi k vyrubeniu poplatku,“  dopĺňa Holík.

Mestská polícia zároveň vyzýva Banskobystričanov, aby svoje podnety na dlhodobo stojace automobily nahlasovali priamo na e-mailovú adresu policia@banskabystrica.sk. Šetrí sa tým čas a nepredlžuje sa proces vybavenia jednotlivých prípadov.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora