Aktuality

Pozývame zástupcov športových klubov na zasadnutie Komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež

Žiadosť o dotácie

Mesto Banská Bystrica poskytuje dotácie na základe  VZN č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica.  Športové kluby a združenia  môžu finančné prostriedky získať na základe kritérií prijatých v roku 2019 Komisiou MsZ pre šport, voľný čas a mládež. Nakoľko sa blíži obdobie predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2021, členovia Komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež chcú problematiku nastavenia pravidiel prerokovať so samotnými žiadateľmi. Dohodli sa tak na svojom marcovom zasadnutí (bližšie informácie sú zverejnené v Zápisnici č. 3/2020).

Pozývame preto zástupcov športových subjektov na zasadnutie Komisie MsZ pre šport, voľný čas a mládež, ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2020 o 15:30 hod. v zasadačke MsÚ č. 290 (Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica). Návrhy na úpravu kritérií o poskytnutie dotácie je možné zasielať aj elektronicky na adresu: monika.molnarova@banskabystrica.sk v termíne do 17. augusta 2020.

Oddelenie športu