Aktuality

O konaní 363. Radvanského jarmoku rozhodne krízový štáb mesta v pondelok

Zasadnutie organizačného výboru k Radvanskému jarmoku

Pandémia koronavírusu tento rok zasiahla všetky oblasti života nášho mesta. Oddelenie kultúry preto vytvorilo minimalistický koncept 363. Radvanského jarmoku po technickej aj organizačnej stránke tak, aby boli zachované všetky nariadenia Hlavného hygienika SR a Centrálneho krízového štábu SR.

Na Radvanskom jarmoku sa každoročne odprezentuje viac ako 300 remeselníkov. Spolu s Dňom kroja sa zvykne predstaviť takmer  2 500 účinkujúcich a na hlavnom pódiu odznie viac ako 60 rozličných vystúpení.  V 65 stánkoch sme zvyknutí na dobré jedlo a pitie, kúpu suvenírov, doplnkového sortimentu a z okolitých lokalít v blízkosti centra mesta vyhrávajú zábavné atrakcie prevádzkované štyrmi kolektívmi.

Už v júli sme predstavili štruktúru jarmoku, ktorá spočívala v zrušení stánkov s občerstvením a zábavných atrakcií. Jednotlivé programy sme skresali oproti pôvodným počtom na polovicu a umiestnili ich do nádvorí nášho námestia.  Vedeli by sme tak odsledovať presný počet návštevníkov. Zminimalizovali sme aj množstvo remeselníckych stánkov a počet remeselníkov obmedzili na 40. Remeselnícka i včelárska dedinka by boli oplotené s režimovanými vstupmi. Počet účinkujúcich by sa tento rok vyšplhal aj s Dňom kroja len na cca 500,“ objasňuje Lýdia Baranová z oddelenia kultúry.

S koncom leta a so zhoršením situácie a nárastom prípadov COVID-19 sa, pochopiteľne, nariadenia sprísnili. Pravidelne, niekoľkokrát do týždňa zasadá vedenie mesta s oddelením kultúry aj za účasti zástupcov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aby boli naplnené všetky opatrenia, v niektorých smeroch aj nad rámec. „Žiaľ, po skúsenostiach z Kultúrneho leta vieme, že nie všetci sa vedia správať zodpovedne a disciplinovane, rešpektujúc potrebné nariadenia. Nikto z nás nechce, aby bol Radvanský jarmok v budúcnosti spájaný s negatívnymi dopadmi na zdravie obyvateľov a ďalšie šírenie koronavírusu,“ dopĺňa Baranová.

Štruktúru jarmoku mesto operatívne upravilo niekoľkokrát.

Aj keď chceme zachovať kontinuitu Radvanského jarmoku, otázne je, či by jeho minimalistická verzia naplnila očakávania návštevníkov. Od začiatku zároveň deklarujeme, že sme pripravení flexibilne reagovať  a prijímať ďalšie  zodpovedné rozhodnutia.  V pondelok zasadne krízový štáb mesta, na ktorom sa definitívne rozhodne, či sa tento rok 363. Radvanský jarmok uskutoční alebo nie. V prípade, že ho zrušíme, stane sa tak po druhý raz v histórii konania tohto najobľúbenejšieho a najnavštevovanejšieho podujatia v Banskej Bystrici,“ hovorí primátor Ján Nosko.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora