Aktuality

Mesto zásobuje dezinfekčnými prostriedkami a hygienickými potrebami aj svoje škôlky

Porada riaditeliek MŠ Banská Bystrica

Po utorňajšej porade riaditeliek a riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sa dnes na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie 27 riaditeliek mestských materských škôl. Nový školský rok 2020/2021 sa pre škôlkarov, tak isto ako v prípade žiakov, začína 2. septembra, s výnimkou MŠ Karpatská 3, kde vznikli počas stavebných prác nepredvídané udalosti, ktoré ovplyvnili termín ukončenia rekonštrukcie. Škôlkari do nej nastúpia o týždeň neskôr, o čom boli rodičia včas informovaní.

V materských školách bude nevyhnutné dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia. Deti rúška mať nemusia, pedagógom sa odporúča nosiť ich.  Podľa manuálu rezortu školstva, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky, zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy  predloží písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje žiadne príznaky ochorenia. Znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni. Dieťa sprevádza pri príchode do MŠ a odchode z MŠ vždy len jeden zo zákonných zástupcov. Rodičia zároveň prinesú pre svoje dieťa ochranné rúško, ktoré bude použité v prípade, že začne vykazovať príznaky nejakého ochorenia.

Možno ste si počas prázdnin dokázali oddýchnuť, aj keď ste zaspávali a vstávali s tým, čo nás čaká v novom školskom roku. Všetci vieme, že pracujete s vekovou kategóriou, ktorá je citlivo vnímaná rodičmi i starými rodičmi. Na personál i organizáciu práce budú kladené veľké nároky tak, aby sme dodržali všetky opatrenia Hlavného hygienika SR a Centrálneho krízového štábu SR. Snažili sme sa do všetkých materských škôl zabezpečiť potrebné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby, ktoré potrebujete,“ povedal na úvod primátor Ján Nosko riaditeľkám.

Okrem zabezpečenia nárokov vyplývajúcich z COVID-u a zásobenia dezinfekčnými a ochrannými prostriedkami, mesto vybavilo materské školy aj dostatočnými zásobami hygienických potrieb. Žiadna pani riaditeľka už nebude môcť od rodičov vyžadovať nosenie servítok, mydiel či toaletného papiera. Keďže prvé dva týždne nového školského roka treba považovať za akési obdobie karantény, zberné triedy v materských školách v tomto čase fungovať nebudú.

„Vyzývam k otvorenej a operatívnej komunikácii počas celého roka, nielen v prípade, že nás počas druhej vlny prekvapia nejaké nepredvídané situácie. Apelujem na vašu odbornosť a zodpovednosť, aby sme celé obdobie dokázali zvládnuť v prospech všetkých Banskobystričanov. Ďakujem vám za záver školského roka a za prípravu toho nového. Chcem vám popriať veľa zdravia, trpezlivosti, energie a pevné nervy, aby sme dokázali tento školský rok zvládnuť k spokojnosti všetkých,“ doplnil primátor Nosko.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora