Aktuality

Mesto obstaráva zhotoviteľa na výstavbu Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani

Torzo tribún Mestský mládežnícky štadión Radvaň

Zámer realizovať Mestský mládežnícky štadión v Radvani oznámilo mesto Banská Bystrica ešte v januári 2018. O tom, že cesta od myšlienky k realizácii projektov môže byť časovo náročná, sa samospráva presvedčila aj v tomto prípade. Po zverejnení štúdie s vizualizáciou nového futbalového centra pre mládež bola obstaraná projektová dokumentácia. Samotnú prestavbu športoviska určeného na výchovu mladých futbalových nádejí zabrzdili procesy  získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Po dvoch rokoch je dnes projekt v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Ak počas neho nevzniknú žiadne komplikácie, základný kameň plánuje vedenie mesta položiť na prelome mája a júna tohto roka.

Tréningové centrum pre mladých futbalistov

Dve futbalové ihriská, ktoré sa nachádzajú medzi ulicami Sládkovičova a Podháj  v Radvani nemajú v súčasnosti veľké využitie. Mestský mládežnícky štadión bude slúžiť predovšetkým pre potreby tréningového procesu mládežníkov a na organizovanie športových podujatí na lokálnej či národnej úrovni.

Zámer vybudovať Mestský mládežnícky futbalový štadión vznikol v roku 2017, keď sme boli Európskym mestom športu.  Z prieskumov sme zistili, že je potrebné dobudovať aj futbalovú infraštruktúru, ktorá bola a je dlhodobo poddimenzovaná. Naším cieľom je vytvoriť podmienky na výchovu, rozvoj a rast mladých futbalistov. Som rád, že po dlhých procesoch sa dostávame takmer do finále. Športové srdce bije vo všetkých kútoch Banskej Bystrice a futbal vždy do nášho mesta patril. Som presvedčený, že tento projekt je ďalším z mnohých krokov, ktorými pomáhame futbalu prinavrátiť pozíciu, ktorú kedysi v meste pod Urpínom mal,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Kapacita 1500 miest

Keďže ide o finančne náročný projekt, v prvej fáze plánuje mesto zabezpečiť prestavbu hlavnej futbalovej plochy, na ktorej bude umelý trávnik. Existujúca betónová tribúna bude zrekonštruovaná a doplnená o prestrešenie. Zároveň pribudne nová päťradová tribúna a ďalšie miesta. Prvotná myšlienka vybudovať zázemie formou kontajnerového systému bola prehodnotená po obstaraní projektovej dokumentácie. Mesto zmenami reaguje nielen na normy a predpisy, ale aj na životnosť projektu a minimálny rozdiel v cene. Podľa súčasného projektu nahradí kontajnery murovaná budova. Z dôvodu inžinierskych sietí bude z pôvodnej lokality presunutá a umiestnená pozdĺž hlavnej cesty na Sládkovičovej ulici.

Plánovaná kapacita je približne 1500 miest. Projekt ďalej počíta s výstavbou zázemia so šatňami, bufetmi, toaletami či priestorom pre médiá. Pribudne verejné osvetlenie a 176 parkovacích miest pre fanúšikov futbalu, osobné automobily či prenosové vozy. V prípade, že parkovacie plochy nebudú postačovať, doplnia ich okolité parkoviská a dostupné parkovacie plochy v pešej vzdialenosti,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Štadión bude využívať 700 až 800 futbalistov

V mestskom rozpočte je na prvú fázu projektu vyčlenených 1 520 000 eur. Na výstavbu Mestského mládežníckeho štadióna bude použitá aj vládna dotácia vo výške 730 000 eur.  Ak všetko pôjde podľa plánu, s výstavbou sa začne na prelome mesiacov máj a jún. Prvé futbalové tréningy či zápasy by mohli na novom  športovisku odštartovať už v budúcom roku. Futbaloví nadšenci, funkcionári i samotní hráči túto aktivitu vítajú. Priestor bude využívať MFK Dukla Banská Bystrica a okolité športové kluby. Podľa odhadov ide približne o 700 až 800 futbalistov.

Počas tejto zimy nielen Dukla, ale aj všetky mestské a okresné kluby nemali k dispozícií umelý trávnik, ktorý bol na Štiavničkách zlikvidovaný. V Banskej Bystrici teda nie je štadión s umelým trávnikom a rozmermi, ktoré požaduje UEFA v kategórii 2 pre mládežnícke a majstrovské zápasy. Keby sme nerealizovali tento projekt, nemohli by sa u nás hrať najvyššie súťaže tejto kategórie, čo by bola pre mesto aj kluby katastrofa. Myslím si, realizácia tohto projektu bude veľká vzpruha do ďalších rokov hlavne pre mládežnícky šport a futbal v našom meste,“ hovorí poslanec MsZ Milan Smädo a manažér mestského futbalového klubu MFK Dukla Banská Bystrica.

Smädo zároveň dodáva, že futbalovú infraštruktúru v meste doplní hlavná hracia plocha na Štadióne SNP na Štiavničkách, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. „V Kremničke zároveň pracujeme na zámere vytvorenia ešte jedného tréningového centra, ktoré musí  mať minimálne tri ihriská, aby spĺňalo kritériá pre futbalovú akadémiu a  zázemie pre A mužstvo Dukly,“ dopĺňa.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria