Aktuality

Nakladanie s odpadom v súčasnej situácii. Kam patria použité rúška a rukavice?

kontajnery banská bystrica

Počas aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 žiadame Banskobystričanov o zodpovedný prístup aj pri nakladaní s komunálnym odpadom. Je potrebné dodržiavať  pár dôležitých odporúčaní, v rámci ktorých sa znižuje riziko šírenia koronavírusu nielen medzi obyvateľmi, ale aj pracovníkmi zbernej spoločnosti.

Niekoľko dôležitých odporúčaní

  1. Neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej manipulácii s odpadom.
  2. Minimalizujte množstvo objemného odpadu, nechajte ho dočasne doma.
  3. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujte len naozaj nevyhnutné veci.
  4. Odpad pred vyhodením poriadne stlačte a zmenšite tak jeho objem, najmä plastové fľaše, plechovky a kartónové krabice.
  5. Jarné upratovanie – vyhadzovanie nepotrebných vecí odložte na neskôr.
  6. Použité rukavice, jednorazové rúška a hygienický papier nehádžte do nádob na triedený zber odpadov.  Informácie o tom, ako naložiť s takýmto  odpadom nájdete na informačnom plagáte:

Oddelenie odpadového hospodárstva MsÚ
ENVI – PAK, a.s.

Prílohy na stiahnutie