Aktuality

Intenzívne lejaky si vyžiadali prijatie nevyhnutných preventívnych opatrení aj v Banskej Bystrici

IMG_3573

15. 10. 2020

Na základnej aktuálnej situácie bude most na Ul. 9. mája otvorený od 10:00 hod.

14. 10. 2020

Dnes zasadala Krajská povodňová komisia a tak isto aj Povodňová komisia mesta Banská Bystrica. Z dôvodu intenzívnych lejakov bolo nutné prijať zo strany správcu vodného toku Hrona, ako aj mesta nevyhnutné opatrenia.

Neprestávajúce zrážky spôsobujú problémy a hladina Hrona stúpa. Od rána sme v intenzívnom kontakte so Slovenským vodohospodárskym podnikom a hasičmi, ktorí nám podávajú aktuálne informácie o stave rieky na jednotlivých úsekoch, a tiež o realizácii nevyhnutných opatrení. Súčinné sú aj naše dobrovoľné hasičské zbory. Situáciu monitorujeme  a o dôležitých skutočnostiach budeme informovať,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Od dnešného dňa, t. j. 14. októbra od 6:00 hod. bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Hrona a jeho prítokoch v rámci okresu Banská Bystrica, no zároveň je potrebné dodať, že k vyliatiu rieky z koryta v tejto chvíli nedošlo.

Na miestach, kde v súčasnosti nie je dokončená výstavba protipovodňových múrov, prebieha zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ B. Bystrica a Hasičského a záchranného zboru osádzanie mobilných hradení a vriec. Zároveň došlo k dočasnému uzavretiu podchodu pod malou železničnou stanicou na Hronskom predmestí.

Od 17:00 hod. bude až do odvolania uzavretý most na Ul. 9. mája. Doprava bude presmerovaná v smere na Mičinskú cestu a Cestu k Smrečine tak, ako počas výstavby protipovodňových opatrení v tomto úseku v letných mesiacoch.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

SVP, š. p. OZ B. Bystrica

Galéria