Aktuality

Dočasné obmedzenia  v súvislosti s realizáciou protipovodňových opatrení

Most na Ul. 9 mája Banská Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza odo dňa 4. 8. 2020 k ďalším dočasným obmedzeniam.

Od 4. 8. 2020 dôjde k posunutiu čiastočnej uzávierky cesty I/66 na Štandlerovom nábreží, s čím bude spojené dočasné premiestnenie autobusovej zastávky Štadlerovo nábrežie – Hušťák pred prislúchajúci priechod pre chodcov. Dočasné premiestnenie zastávky potrvá do 30. 9. 2020.

Súčasne od 4.8.2020 do konca roka 2020 dôjde k uzavretiu chodníka popri rieke Hron od zastávky Štadlerovo nábrežie – Hušták po zastávku Národná, pričom zastávky zostanú v prevádzke.

Posledným obmedzením, ktoré bude trvať od 7.8.2020, je dočasné uzatvorenie jedného vstupu – schodiska do podchodu na ulici Kapitulská. Vstup do podchodu po rampe ostane v prevádzke.

Slovenský vodohospodársky podnik