Aktuality

Skrášlime okolie Parku pod Pamätníkom SNP

DSC_1005

Múzeum SNP a jeho areál patria k najnavštevovanejším miestam v Banskej Bystrici. Počas osláv 75. výročia SNP budú kroky mnohých viesť práve do tejto časti mesta. V súvislosti s tým sa zrealizujú na základe finančnej podpory vlády SR opravy ciest a chodníkov v blízkom okolí.

Od 18. júla 2019 začína mesto s opravou časti miestnej komunikácie Kapitulská v úseku od Sociálnej poisťovne po vjazd na parkovisko na Štefánikovom nábreží. Úpravou prejdú takisto aj niektoré chodníky v Parku pod Pamätníkom SNP. „Táto časť mesta je obľúbená relaxačná zóna obyvateľov a návštevníkov mesta a nové chodníky ešte viac skrášlia a dotvoria vzhľad prostredia,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Mesto bude opravy financovať z prostriedkov dotácie vlády SR, ktorú na tento účel získalo z dôvodu prípravy a konania celoštátnych osláv 75. výročia SNP. „Vítame rozhodnutie vlády SR, podľa ktorého boli finančné prostriedky vyčlenené nielen na samotnú prípravu a priebeh osláv SNP, ale aj na úpravu areálu a okolia Múzea SNP v Banskej Bystrici, uviedol prednosta MsÚ Martin Adamec.

Opravy cesty a chodníkov bude realizovať víťazný uchádzač verejného obstarávania, spoločnosť STRABAG, s.r.o. v celkovej sume 186 042,41 eur. Predbežný termín ukončenia stavebných prác je do polovice augusta. Na niekoľko týždňov sa teda zníži komfort v dostupnosti a užívaní oddychovej zóny. Vážnejšie dopravné obmedzenia počas stavebných prác v tejto časti mesta budú len počas víkendu, 27. a 28. júla v čase pokládky nových asfaltov na časti miestnej komunikácie Kapitulská.

Galéria