Aktuality

Pozrite si informácie k blížiacim sa Dušičkám

IMG_0537

November patrí spomienkam na našich najbližších, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Spája sa so zapaľovaním sviečok, kladením vencov a kvetov na hroby, a najmä s návštevami cintorínov. Na Slovensku si pripomíname Sviatok všetkých svätých  a Pamiatku zosnulých. Pri tejto príležitosti sa v Banskej Bystrici uskutočni aj príležitostný trh.

Od piatka, 25. októbra do soboty, 2. novembra 2019 ponúknu predajcovia obyvateľom i návštevníkom Banskej Bystrice široký dušičkový sortiment. Na Námestí Štefana Moysesa pred Barbakanom budú od 9:00 hod. do 18:00 hod. na predaj umelé kytice, vence či kahance. Chýbať nebude ani pestrý výber živých kvetov od pestovateľov z rôznych kútov Slovenska.

Kompetentní zamestnanci budú od pondelka, 28. októbra do piatka, 1. novembra na Cintoríne na Nám. Štefana Moysesa poskytovať informácie ohľadom hrobovým miest a prijímať platby za nájom. Stránkové hodiny počas týchto dní budú od 8:30 do 12:15 hod. a od 13:00 do 16:30 hod. Návštevníci žijúci mimo mesta Banská Bystrica budú prednostne vybavení. Obyvatelia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici si náležitosti týkajúce sa hrobových miest môžu vysporiadať na Správe cintorínov, Kremnička 60, počas prevádzkových hodín v pondelky, stredy a štvrtky od 8:00 do 14:00 hod., v utorky od 8:00 do 16:30 hod. a v piatky od 8:00 do 12:00 hod.

Počas Sviatku všetkých svätých budú zamestnanci Správy cintorínov operatívne zabezpečovať poriadok a vývoz smetí na Centrálnom cintoríne Kremnička a v Urnovom háji. To platí aj pre  Cintorín Nám. Š. Moysesa, kde sa od 17. do 25. októbra uskutoční  posledná kosba a od 21. do 25. októbra bude cintorín dočistený zhrabaním lístia za pomoci odsúdených z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica. Začiatkom októbra boli v tejto lokalite doložené  dve nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu, jedna 660-litrová nádoba na biologicky rozložiteľný odpad a jedna 1100-litrová nádoba na plasty za spodnou bránou. Pre väčší komfort návštevníkov Cintorína Nám. Š. Moysesa poskytne príspevková organizácia ZAaRES prenosnú ekologickú toaletu.

Od 25. októbra do 11. novembra 2019 mesto Banská Bystrica zrealizuje dočasnú zmenu organizácie dopravy na ulici A. Matušku, ktorá umožní vjazd motorových vozidiel k Rímskokatolíckemu cintorínu od vrchnej brány v období Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Pre návštevníkov tohto cintorína bude k dispozícii aj dočasné parkovisko s celkovou kapacitou pre 28 vozidiel.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

Galéria