Aktuality

Poslanci schválili VZN a podporili rozpočet

IMG_2176

Banskobystrickí poslanci dnes na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2020, ktorého príjmová aj výdavková strana počíta s objemom takmer 90 mil. eur. Hlasovaniu o tomto bode predchádzalo schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku, ktoré upravuje výšku sadzieb daní z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad.

 Jeho schválením by sa malo vybrať o 2,3 mil. eur  viac na dani z nehnuteľnosti. Prostredníctvom zmenených poplatkov za komunálny odpad by sa mala zabezpečiť vyrovnanosť príjmov a výdavkov v odpadovom hospodárstve. Vďaka zodpovednému rozhodnutiu poslancov môže v budúcom roku samospráva bez problémov zabezpečiť nielen plnenie základných služieb, ale aj pokračovať v príprave rozvojových projektov. Na zasadnutí posledného tohtoročného zastupiteľstva sa zúčastnilo 29 poslancov. V prípade schvaľovania VZN o miestnych daniach a poplatku hlasovalo za 20, proti 5 a zdržali sa 4 prítomní poslanci.

„Nie je to len o zvyšovaní daní. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa aj napriek tomu, že je to nepríjemná a nepopulárna zmena, rozhodli k návrhu nového VZN pristúpiť zodpovedne a podporili ho. Vyššie miestne dane v tomto prípade idú ruka v ruke so skvalitňovaním služieb pre obyvateľov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Sadzby miestnych daní sa naposledy zvyšovali v roku 2012 a za sedem rokov sa toho v Banskej Bystrici veľa zmenilo. Zamestnanci materských škôl, školských jedální, sociálnych zariadení a mestskej polície majú výrazne vyššie platy. V roku 2012 mesto kosilo trávniky na ploche 6,6 mil. m², budúci rok to bude až 8,5 mil. m². Pri zimnej údržbe chodníkov sa ich plocha, na základe chodníkovej novely, zvýšila o 310 tisíc m².

„Budeme mať viac mechanizmov na letnú i zimnú údržbu a zvýšili sme aj frekvenciu čistenia chodníkov. Pozitívom je skvalitňovanie odpadového hospodárstva, o čom svedčí viac ako 6 tisíc nových nádob, 160 polopodzemných kontajnerov, 28 nových vozidiel na odvoz odpadu s GPS monitoringom, umývanie kontajnerov či dočisťovanie stojísk. V roku 2012 bolo 192 pracovníkov v sociálnych službách mesta, v roku 2020 to bude 285 ľudí. Investujeme aj do mestskej hromadnej dopravy,“ dopĺňa primátor mesta Ján Nosko.

Pokiaľ ide o dopady zvýšenia daní a obyvateľov mesta Banská Bystrica, daň za byt 70 m² sa zvýši o 0,99 eur/mesiac, daň za jednopodlažný dom 120  m² o 2,5 eur/mesiac, za prízemný dom 120 m² o 2 eurá/mesiac. Daň za pozemok v prípade záhrady veľkej 800 m² sa zvýši o 0,71 eur/mesiac, daň za garáž 20 m² o 0,67 eur/mesiac a pokiaľ ide o zastavanú plochu 150 m² daň za pozemok bude vyššia o 0,20 eur/mesiac. Daň za priemyselnú stavbu 500 m² o 58,33 eur/mesiac a daň za stavbu na podnikanie 300 m² bude vyššia o 35 eur/mesiac. Poplatok za komunálny odpad sa zvýši o 0,31 eur/mesiac.

Zároveň platí, že VZN počíta s 50-percentnou úľavou pre seniorov nad 62 rokov, zdravotne ťažko postihnutých a osoby v hmotnej núdzi.

Na zasadnutí 28 prítomných poslancov hlasovalo aj o návrhu rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2020 – 2022. Za schválenie rozpočtu hlasovalo 21 poslancov, zdržali sa 7 a proti nebol nik.

V rámci bežného, prevádzkového rozpočtu, počíta radnica s platbami na zmluvné a povinné platby hlavne do oblasti školstva, sociálnych služieb, odpadového hospodárstva, dopravy či miestnych komunikácií. V oblasti investícií plánuje samospráva pokračovať v ukončení začatých stavieb, najmä materských škôl, vytvoriť nové kapacity v sociálnych zariadeniach či pripraviť realizáciu častí investícií z plánu rozvojových aktivít mesta Banská Bystrica.  Výška dlhu k 1. januáru 2020 je na úrovni cca 9 percent, čo vytvára vhodné podmienky na plánovanie investícií aj do ďalších rokov.

„Je to záväzok samosprávy, aby sme schválený rozpočet využili v prospech mesta a samotných obyvateľov,“ doplnil primátor mesta Ján Nosko.

Celkový rozpočet mesta na rok 2020 je 87,5 mil. eur, z toho na školstvo bolo vyčlenených takmer 36 mil. eur. Nezanevrieme ani na cesty a chodníky, kde je investičný dlh z predchádzajúcich vedení mesta stále citeľný.  Na opravy miestnych komunikácií boli vyčlenené 2 mil. eur, na rekonštrukcie takmer 3 mil. eur a do správy a údržby  investujeme cca 3 mil. eur. Na lepšie odpadové hospodárstvo pôjdu takmer 4 mil. eur a na skvalitnenie sociálnych služieb bude k dispozícii viac ako 6 mil. eur

Aj počas roku 2020 je na realizáciu projektov predkladaných obyvateľmi mesta v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku, a to 40 000 eur. Rozpočet rovnako počíta aj s dotačnou podporou projektov v oblastiach športu, kultúry, sociálnych služieb či cestovného ruchu.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

 

Galéria