Aktuality

Parčík, ktorý mesto plánuje s obyvateľmi, je opäť reálnejší

IMG_0344

O budúcnosti priestoru medzi železničnou stanicou Banská Bystrica – mesto a riekou Hron diskutovali obyvatelia so zástupcami mesta Banská Bystrica a Nadácie Ekopolis na dvoch plánovacích stretnutiach. Projektanti i predstavitelia mesta tak spoznali nielen potreby laickej i odbornej verejnosti, ale aj názory ľudí na to, ako by mala táto plocha vyzerať po realizácii.

V roku 2018 predstavilo mesto Banská Bystrica ideovú štúdiu priestoru pri Hrone, no pred spracovaním finálnej projektovej dokumentácie sa samospráva rozhodla ideový návrh overiť s budúcimi užívateľmi parčíka. Cieľom je zistiť spätnú väzbu na existujúcu štúdiu a prípadne získať nové nápady a inšpirácie priamo od obyvateľov. O vedenie tohto procesu bola požiadaná Nadácia Ekopolis, ktorá sa participatívnemu plánovaniu verejných priestorov venuje dlhodobo.

Prvé plánovacie stretnutie sa uskutočnilo 1. októbra a venovalo sa neformálnej diskusii s obyvateľmi a okoloidúcimi, ktorí prechádzali touto lokalitou. Existujúcu ideovú štúdiu predstavil jeden z autorov – architekt Peter Pasečný z ateliéru 2ka.

„Verejnosť v našom meste zaujímajú nové nápady, ktoré by Banskú Bystricu posunuli dopredu. Jedným z nich je aj využitie priestoru medzi Hronom a železničnou stanicou. Už na prvom stretnutí záujemcovia vyjadrili svoje názory, a preto verím, že zóna, ktorá tu vznikne, nájde svoje využitie u všetkých vekových kategórií.  Pre samosprávu je podstatné, aby sa obyvatelia i návštevníci cítili príjemne a mali možnosť tráviť svoj čas v čistom a bezpečnom prostredí,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Účastníci plánovacieho stretnutia spolu s architektom spoločne zmapovali celú plochu, a priamo na mieste diskutovali o potrebách a budúcom využití priestoru.

Názory verejnosti boli vyhodnotené a zapracované do štúdie, ktorá bola následne opätovne predstavená a prerokovaná s verejnosťou 21. novembra na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Závery z druhého stretnutia sú  zároveň podkladom pre spracovanie finálnej projektovej dokumentácie parčíka.

Mesto Banská Bystrica pripraví na základe sfinalizovanej štúdie verejné obstarávania na samotné spracovanie projektovej dokumentácie a zrealizuje plány podľa dostupných finančných zdrojov.

Na tomto linku nájdete zverejnené všetky zápisy zo stretnutí.

 

Kontakt:

Martina Paulíkova, paulikova@ekopolis.sk, 0915 811 195