Aktuality

Letný Európsky olympijský festival mládeže 2021 bude hostiť mesto pod Urpínom

_DDD1806w

Banská Bystrica, 4. júl 2019 – Vrcholné európske športové podujatie pre mládež – XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) – v roku 2021 bude hostiť mesto v srdci Slovenska. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) úspešne uzavrel sériu rokovaní so zástupcami mesta pod Urpínom týkajúcich sa organizácie letného EYOF 2021. Toto multišportové podujatie pre mladých európskych športovcov vo veku 14 – 18 rokov píše svoju históriu už od roku 1991 a Banská Bystrica bude v poradí šestnástym mestom, ktoré sa bude hrdiť jeho usporiadaním. Podujatie si vyžiada investície primárne na dobudovanie športovej infraštruktúry. Prípravy letného EYOF spájajú celý banskobystrický región, ktorý je pripravený vynaložiť svoje sily v záujme hladkého priebehu tohto medzinárodného športového sviatku. Organizátori dnes odhalili aj logo, ktoré bude sprevádzať túto významnú udalosť. Jeho autor je mladý grafik a animátor Marián Dieneš.  

„Mesto Banská Bystrica je pripravené hostiť o dva roky mladých športovcov z celej Európy. Urobíme všetko pre to, aby letný EYOF 2021 bol výnimočným športovým sviatkom nielen pre športovcov samotných, ale aj pre celú športovú verejnosť, ktorá navštívi počas tohto olympijského festivalu naše mesto,“ hovorí Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica. Ako ďalej podotkol, organizáciu letného EYOF vníma aj ako obrovský záväzok zvládnuť organizáciu podujatia tak, aby malo úspešný priebeh.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Mesto, ktoré sa hrdí titulom „mesto športu“ však bude potrebovať značné investície, najmä do rozvoja športovej infraštruktúry. Nápomocný bude štát a aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Podujatie už dnes, dva roky pred oficiálnym otváracím ceremoniálom spája celý región, dôkazom čoho je aj Memorandum o spolupráci a podpore podujatia EYOF 2021 v Banskej Bystrici. Podpísali ho zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru, Banskobystrického samosprávneho kraja, miest Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a Žiar nad Hronom, ďalej Univerzity Mateja Bela i Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.

„Slovenský olympijský a športový výbor našiel v zástupcoch mesta Banská Bystrica a celého banskobystrického regiónu silných partnerov, ktorí majú odvahu a chuť pripraviť letný EYOF 2021. Ten významným spôsobom pritiahne nielen mediálnu pozornosť, ale aj pozornosť širokej verejnosti doma aj v okolitých krajinách. Dnes podpísané Memorandum je prejavom toho, že EYOF 2021 má viac ako mestský charakter, má regionálny význam a verím, že investície súvisiace s prípravou športovísk na toto podujatie obohatia celý banskobystrický región,“ hovorí Anton Siekel, prezident SOŠV.

Na čele organizačného výboru je šéf Slovenského atletického zväzu a zároveň viceprezident SOŠV pre športy Peter Korčok, ktorý je zodpovedný za prípravu letného EYOF 2021. „Nasledujúce dva roky sa plne sústredíme na dobudovanie športovísk a ubytovacích kapacít pre približne 3 600 športovcov a členov ich sprievodu z 50 európskych krajín. V zástupcoch mesta Banská Bystrica a v spolupracujúcich samosprávach vidím silnú podporu pre túto myšlienku. Preto verím, že Slovensko zanechá v celej športovej verejnosti silný dojem z tohto podujatia,“ hovorí Peter Korčok.

LOGO EYOF 2021

Organizátori dnes oficiálne predstavili logo, ktorého autorom je banskobystrický rodák Marián Dieneš. Hlavným ideovým zámerom bolo spracovať motív loga tak, aby jeho športový odkaz pochopila široká verejnosť. „Chcel som vizuálne nadviazať na jeho úspešného predchodcu, logo Európskeho mesta športu, s ktorým mali obyvatelia nášho mesta možnosť stretávať sa po uplynulé roky. Pri logu EMŠ bola hlavná symbolika v tvare „uzla“ prezentujúceho „silu spojenia športov“, nové logo pre podujatie EYOF 2021 zase symbolizuje víťazstvo,“ približuje Marián Dieneš. Symbol víťazstva autor loga zachytil prostredníctvom viacerých motívov, napr. bežkyne pretínajúcej cieľovú pásku či olympijského ohňa. Symboliku loga podčiarkol príchodom olympijských farieb do mesta Banská Bystrica, ktoré sa transformujú do erbu mesta v tvare medaily.

O EYOF

Zakladateľom podujatia, ktoré počas svojich prvých edícií (1991 – 1999) nieslo názov Európske olympijské dni mládeže (European Youth Olympic Days) a malo skratku EYOD, sa začiatkom 90. rokov minulého storočia stal vtedajší prezident Asociácie európskych národných olympijských výborov a neskôr prezident Medzinárodného olympijského výboru Jacques Rogge. Prvý ročník letného EYOD sa konal v roku 1991 v belgickom Bruseli. Zimná časť mala svoju premiéru o dva roky neskôr v talianskej Aoste. Od začiatku až dodnes sa letné aj zimné EYOD, od roku 2001 EYOF, konajú v dvojročných intervaloch vždy v nepárnych rokoch. Na Slovensku sa v roku 1999 v Poprade-Tatrách uskutočnil IV. zimný EYOD.

 

Galéria