Aktuality

Jazdíte pre Taxify?

Taxi

Počas kontroly na dodržiavanie zákonných povinností pri prevádzkovaní taxislužby sa tentokrát mesto Banská Bystrica zameralo na mobilnú aplikáciu TAXIFY, ktorá zabezpečuje prevoz osôb aj v našom meste. Zákazníci, ale aj vodiči, ktorí si chcú privyrobiť jazdením, sa v tejto aplikácii len zaregistrujú a odsúhlasia všeobecné obchodné podmienky. Tie sú štandardne uvedené v anglickom jazyku a väčšina ľudí si ich preto poriadne neprečíta. Odsúhlasením obchodných podmienok sa taxikár stáva zodpovedným za dodržiavanie platnej legislatívy a ako vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. „Vďaka vykonaným kontrolám sme zistili, že mnohí vodiči registrovaní cez túto aplikáciu si nie sú vedomí zákonných povinností, ktoré musia spĺňať. Nesprávne sa domnievajú, že povinnosti na prevádzkovanie taxislužby musia spĺňať až od 1. apríla 2019, keď nadobudne platnosť nový zákon o cestnej doprave. To však nie je pravda,“ hovorí vedúci oddelenia priestupkov. V súčasnosti je stále v platnosti zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktorý vodičom vozidiel taxislužby aj dopravcom prevádzkujúcim taxislužbu ustanovuje zákonné povinnosti, ktoré v prípade, že chcú prevádzkovať taxislužbu alebo chcú byť vodičmi vozidiel taxislužby musia spĺňať. Nedodržaním týchto povinností sa v súčasnosti dopúšťajú porušenia zákona o cestnej doprave, za čo im hrozí sankcia. „Chceli by sme upozorniť všetkých vodičov, ktorí nemajú potrebné doklady a oprávnenia na vykonávanie taxislužby podľa platných právnych predpisov, aby túto činnosť nevykonávali ani cez spomínanú aplikáciu, nakoľko porušujú zákon o cestnej doprave,“ dopĺňa vedúci oddelenia priestupkov. Mesto Banská Bystrica zároveň upozorňuje, že aj naďalej bude priebežne vykonávať kontrolu nad dodržiavaním zákonných povinností pri prevádzkovaní taxislužby.