Aktuality

Úplná uzávierka časti ulice Dedinská

Uzavera cesty

Mesto Banská Bystrica v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. oznamuje úplnú uzávierku časti ul. Dedinská – v úseku od križovatky s ul. Zdenka Mikulu po križovatku s ul. Pod Banošom – z dôvodu odstránenia havarijného stavu – opravy povrchu miestnej komunikácie po poruche vodovodu

 

od utorku 06.11.2018 od 08.30 hod

do piatku 09.11.2018 do 16.00 hod.

 

Doprava bude organizovaná prenosným dopravným značením.

V prípade nepriaznivého počasia budú práce realizované v náhradnom termíne.

Galéria