Aktuality

Pomôžte nám doplniť mozaiku výnimočných osobností

00_Spoločná fotografia laureátov (1)

Oceňovanie významných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta, sa stalo v Banskej Bystrici tradíciou. Máte vo svojom okolí človeka, ktorý je plný nápadov či energie a obohacuje mesto pod Urpínom aj Banskobystričanov? Povedzte nám o ňom! Aj tento rok nám môžete posielať tipy na osobnosti, ktorým nechýba motivácia a do práce dávajú kus seba. Vaše návrhy na laureátov na Cenu mesta, Cenu primátora či na Čestné občianstvo nám môžete posielať do 11. januára 2019.

Vaše návrhy nám môžete posielať poštou na adresu: Mestský úrad, Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke označenej slovom OCENENIE s upresnením Cena mesta, Cena primátora alebo Čestné občianstvo mesta alebo e-mailom na: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: CM, CP, ČO. Vašu nomináciu preberieme aj osobne v podateľni mestského úradu.

K tomu, aby sme mohli Vami navrhnutú osobnosť zaradiť do výberu laureátov potrebujeme čo najviac informácií.

Návrh musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, prípadne titul navrhnutého laureáta;
  • informáciu, na ktoré ocenenie je laureát navrhnutý (Cena mesta, Cena primátora alebo Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica);
  • oblasť, za ktorú je ocenenie navrhnuté (v zmysle Štatútu mesta, Čl. 1, Čl. 2 a Čl. 3 deviatej časti);
  • zdôvodnenie návrhu;
  • kontaktné údaje na navrhovaného laureáta (adresa, dátum narodenia, telefón, mail, zamestnanie, pracovné zaradenie);
  • kontaktné údaje navrhovateľa (meno, priezvisko, adresa, telefón, mail pri návrhu fyzickej osoby i právnickej osoby, názov organizácie, IČO, adresa, telefón).