Školstvo

Obecná školská rada

Zloženie Obecnej školskej rady Banská Bystrica

Funkčné obdobie 2016-2020

Titul, meno, priezviskoZástupcaFunkciatelefóne-mail
Mgr. Michaela Vargová, PhD.riaditeľka MŠ, Prof. Sáru 3predsedníčka048/4143542ms.profsaru@banskabystrica.sk
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.zástupca Mesta Banská Bystricapodpredsedníčka0904511842kat.cizmarova@gmail.com
PhDr. Marcel Pecníkzástupca Mesta Banská Bystricačlen0907813888marcelpecník1@gmail.com
Mgr. Mariana Jančiarováriaditeľka MŠ, Tulská 25člen048/4139267ms.tulska@banskabystrica.sk
Mgr. Marta Melicherováriaditeľka ZŠ, Moskovská 2člen0904946454riaditel@zsmosbb.eu
Mgr. Richard Vrbovskýriaditeľ CVČ, Havranské 9člen048/4131590cvchavranske9@gmail.com
PaeDdr. Eva Šávoltovázástupca predsedov rád škôl, ZUŠ Jána Cikkeračlenka048/4141172savoltova@banskabystrica.sk
Mgr. Richard Gaálzástupca predsedov rád škôl, ZŠ s MŠ Jána Bakossačlen0908778307gaalr@zsbakbb.edu.sk
Mgr. Ján Grénerzástupca predsedov rád škôl, Súkromná jazyková škola RK Centrum Universačlen0911403004jan.grener@icloud.com
Mgr. Pavla Bicianovázástupca rodičov ZŠ s MŠ Štefana Moysesačlen0908265610bicianova.pavla@gmail.com
Maroš Longauerzástupca rodičov ZŠ J. G. Tajovského, Gaštanová 12člen0903513050maros.longauer@centrum.sk
PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.Školský úrad, oddelenie školstva a mládežeTajomníčka OŠR048/4330519aneta.jaresova@banskabystrica.sk

Prílohy na stiahnutie