Kultúra

Súťaž na znelku festivalu Banskobystrická hudobná jar

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Mesto Banská Bystrica

vyhlasuje

v rámci festivalu Banskobystrická hudobná jar

VEREJNÚ AUTORSKÚ SÚŤAŽ NA HUDOBNÉ DIELO – ZNELKU FESTIVALU

BANSKOBYSTRICKÁ HUDOBNÁ JAR

 

 

Vyhlasovateľ: Mesto Banská Bystrica, so sídlom Československej armády č. 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00313271.

Predmet súťaže:  získanie hudobného diela – znelky, ktorá sa bude používať pred každým koncertom počas trvania festivalu Banskobystrická hudobná jar a pri prezentácii verejného podujatia festivalu Banskobystrická hudobná jar.

Uzávierka súťaže je 15. februára 2024. Prihlášky, znelky, alebo dokumenty uvedené v podmienkach súťaže, ktoré budú odoslané, alebo odovzdané po uvedenom termíne, nebudú do súťaže zaradené.

Bližšie informácie o súťaži poskytuje Ing. Katarína Hulinová, kontakt: +421 917 505 975, e-mail: bbhj@banskabystrica.sk.

Informácie a podmienky súťaže:

Prílohy na stiahnutie