Úrad

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica nájdete na stránke www.banskabystrica.sk/vzn