Mestský úrad

Zástupca prednostu

JUDr. Juraj Džmura

Telefón+4214484330104
E-mailjuraj.dzmura@banskabystrica.sk