Testovanie

Testovanie

Vitajte v online formulári mesta Banská Bystrica, ktorý Vám umožní zaregistrovať sa na dobrovoľné testovanie antigénovými testami za účelom zistenia prítomnosti koronavírusu COVID-19. Testovanie bude prebiehať v dňoch 16. a 17. januára 2021 (sobota a nedeľa).

Zaregistrovať sa môže iba osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica, a zároveň disponuje potvrdením od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôže pracovať z domu (potvrdením od zamestnávateľa je nutné sa preukázať v mieste vykonania testu).

Vyberte si pre Vás najvhodnejšie odberné miesto: