Komisie mestského zastupiteľstva

Online zasadnutia komisií

Pre pripojenie sa na online zasadnutia je potrebné kliknúť na dátum zasadnutia a použiť platformu Microsoft Teams.

 

 • Komisia MsZ pre ekonomický rozvoj

Zasadnutie 12.4.2021, 15.00 – 17.00 h

Zasadnutie 19.4.2021, 15.00 – 17.00 h

Zasadnutie 27.10.2021, 15.30 – 17.30 h

Zasadnutie 8.11.2021, 15.00 – 17.30 h

Zasadnutie 22.11.2021, 14:00 – 18:00 h

Zasadnutie 2.12.2021, 15:00 – 18:00 h

Zasadnutie 3.12.2021, 17:00 – 18:00 h

 • Komisia MsZ pre modernú samosprávu

Zasadnutie 24.2.2021, 16.00 – 19.00 h

Zasadnutie 30.3.2021, 15.30 – 18.00 h

Zasadnutie 12.11.2021, 13.30 – 14.30 h

 • Komisia MsZ pre kultúru

Zasadnutie 25.2.2021, 15.00 – 18.30 h

Zasadnutie 6.5.2021, 15:00 – 17:30 h

Zasadnutie 12.11.2021, 15.00 – 16.00 h

Zasadnutie 15.12.2021, 15.00 – 17.30 h

 • Komisia MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru

Zasadnutie 4.3.2021, 14.00 – 17.00 h

Zasadnutie 8.4.2021, 14.30 – 17.30 h

Zasadnutie 21.4.2021, 13.00 – 15.00 h

Zasadnutie 13.5.2021, 14:00 – 16:00 h

Zasadnutie 4.11.2021, 14.00 – 17.00 h

Zasadnutie 15.11.2021, 14.00 – 15.30 h

Zasadnutie 2.12.2021, 14.00 – 17.30 h

Zasadnutie 3.2.2022, 14.00 – 17.30 h

 • Komisia MsZ pre mestské časti

Zasadnutie 11.3.2021, 14.30 – 17.00 h

Zasadnutie 28.4.2021, 14:30 – 16:30 h

Zasadnutie 11.11.2021, 13.00 – 14.00 h

Zasadnutie 21.12.2021, 14.30 – 16.30 h

 • Komisia MsZ pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie

Zasadnutie 6.4.2021, 15.00 – 17.00 h

Zasadnutie 4.5.2021, 15:00 – 17:00 h

Zasadnutie 9.11.2021, 15.00 – 17.00 h

Zasadnutie 14.12.2021, 15.00 – 17.30 h

 • Komisia MsZ pre šport, voľný čas a mládež

Zasadnutie 21.4.2021, 15.00 – 17.00 h

Zasadnutie 15.11.2021, 15.30 – 17.30 h

Zasadnutie 13.12.2021, 15.30 – 17.30 h

 • Komisia MsZ pre cestovný ruch

Zasadnutie 20.4.2021, 14.30 – 16.30 h

Zasadnutie 10.11.2021, 14.30 – 16.30 h

 • Komisia MsZ pre životné prostredie

Zasadnutie 21.4.2021, 13.00 – 15.00 h

Zasadnutie 10.11.2021, 13.00 – 15.00 h

Zasadnutie 16.2.2022, 15.15 – 17.15 h

 • Komisia MsZ pre dopravu

Zasadnutie 22.4.2021, 14.00 – 17.00 h

Zasadnutie 11.11.2021, 14.00 – 16.00 h

Zasadnutie 9.12.2021, 14.00 – 16.30 h

Zasadnutie 12.1.2022, 14.00 – 16.00 h

 • Komisia MsZ pre vzdelávanie

Zasadnutie 9.11.2021, 13.00 – 14.30 h