Komisie mestského zastupiteľstva

Online zasadnutia komisií

Pre pripojenie sa na online zasadnutia je potrebné použiť platformu Microsoft Teams.

 

  • Komisia MsZ pre modernú samosprávu

Zasadnutie 24.2.2021, 16.00 – 19.00 h

  • Komisia MsZ pre kultúru

Zasadnutie 25.2.2021, 15.00 – 18.30 h

  • Komisia MsZ pre výstavbu a technickú infraštruktúru

Zasadnutie 4.3.2021, 14.00 – 17.00 h